Звіт директора Мавковицького НВК про роботу за 2018-2019 н.р.

Поділіться в мережах!

Мавковицький навчально-виховний комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
Городоцької районної ради Львівської області

Звіт директора
Мавковицького навчально-виховного комплексу
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
Городоцької районної ради Львівської області
Прокурата Василя Григоровича
за 2018-2019 навчальний рік

Мавковичі – 2019

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ СЬОГОДНІШНЬОЇ ЗУСТРІЧІ!
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні, на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, Ради НВК, представників громадськості ми зібралися для того, щоб підвести підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018-2019 навчального року. Як директор закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.
Мавковицький навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» підпорядковується відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації Львівської області, через який здійснюється управління та фінансування. Будівля НВК прийнята в експлуатацію у 1996 році. Земельна ділянка, на якій побудована школа, котельня (крім будівель є спортивний майданчик та ігровий для вихованців дошкільного відділення, футбольне міні-поле, становить 1,8 га. Нажаль ще досі не проведено роботу щодо відведення земельної ділянки під НВК та не оформлено документацію щодо користування Мавковицьким НВК.
У 2018-2019 навчальному році навчання закінчило 170 учнів, 16 вихованців дошкільного відділення. Середня наповнюваність класів становить 14,8.
Відповідно до рішення виконкому Керницької сільської радиї від 25.04.2019 № 14 були складені списки дітей, що проживають на території обслуговування НВК, згідно, яких усі діти 5-річного віку охоплені навчанням на базі дошкільного навчального закладу та соціально-педагогічним супроводом. Навчання у дошкільному відділенні закінчили 16 дітей, які 1 вересня 2019 року стануть першокласниками Мавковицького НВК. Набір до 1 класу відбувався відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Інформація була прозорою, результат прийому заяв від батьків першокласників ми постійно оновлювали на сайті закладу. Станом на 01 червня 2019 року список першокласників оприлюднено на інформаційному стенді НВК. Усі діти проживають виключно на території обслуговування НВК.
Наш заклад забезпечує отримання загальної середньої освіти дітям шкільного віку, що проживають на території Керницької (с. Мавковичі, с. Артищів), Угрівської (с. Черляни) сільських рад.
Повну загальну середню освіту отримали у 2018-2019 н.р. – 12 учнів.
Після отримання базової загальної середньої освіти навчання у НВК продовжило 13 учнів, що становить 93 %.
Документи про освіту отримали:
• свідоцтво про базову загальну середню освіту (звичайного зразка) – 13;
• свідоцтво про базову загальну середню освіту (з відзнакою) – 1;
• атестатів про повну загальну середню освіту (звичайного зразка) – 12;
• атестатів про повну загальну середню освіту (з відзнакою) – 0;
• золоті медалі – 0.
Всі учні 1-10-х класів переведені до наступного класу. Учні 1 класу оцінювалися вербально.
Здійснюючи управління освітнім процесом та фінансово-господарською діяльністю НВК, проведено роботу по комплектації педагогічними кадрами. Так, у 2018-2019 навчальному році штатними працівниками НВК був забезпечений на 100%. Розподіл педагогічного навантаження здійснювався відповідно до фахової освіти.
Педагогічний колектив нараховує 28 педагогів, що працюють на постійній основі, з них 24 – мають вищу освіту, 4 – рівень бакалавра. Вищу кваліфікаційну категорію мають 5 педагогів, І кваліфікаційну категорію – 11 педагогів, ІІ кваліфікаційну категорію – 2 педагоги, категорію «спеціаліст» – 4 педагогів, звання «старший вчитель» – 2.
У 2018-2019 навчальному році проходила атестація двох педагогічних працівників:
Василів З. Б., вчитель початкових класів – підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».
Грицак М. І., вчитель фізкультури та захисту Вітчизни – підтвердив кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».
У дошкільному відділенні НВК створено дві групи вихованців, у якій працює 3 вихователі (3,05 ст.), музичний керівник (0,5 ст.), 2 помічники вихователя (2 ст.), кастелянка і прачка.
В школі з метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи функціонують такі методичні формування:
• ШМО вчителів початкових класів та вихователів дошкільного відділення;
• ШМО вчителів гуманітарного циклу;
• ШМО вчителів природничо-математичного циклу;
ШМО класних керівників.
Порівнюючи шкільну мережу за останні три роки можна зробити висновок, що, кількість учнів продовжує збільшуватись. Відбувається це завдяки тому, що у перший клас постійно незначно збільшується або зменшується кількість учнів, але збільшення учнів відбулося за рахунок майже стовідсоткового продовження навчання у НВК учнів 9 класу.

Ретельна робота проводиться із реалізації варіативності навчання. Розподіл годин варіативної складової Робочого навчального плану НВК здійснюється також із урахуванням інтересів учнів та вихованців, матеріально-технічного та кадрового забезпечення і спрямовується на розвиток творчого потенціалу учнів, розвиток здібностей обдарованих дітей, якісну підготовку до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Одним із пріоритетних завдань роботи колективу є впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення рівня якості освіти. Більшість вчителів творчо підходять до викладання предметів, підвищують свій професійно-методичний рівень, вивчають інноваційні та новітні технології, елементи яких впроваджують у викладання свого предмету. При розподілі навантаження обов’язковою умовою викладання навчальних предметів є фахова підготовка вчителя та своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Для зацікавленості учнів впроваджують сучасні форми та методи роботи, що активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, підвищує їх інтерес до певних предметів. Уміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою для кожного учителя НВК наразі не є проблематичним, оскільки у закладі достатня комп’ютерна база, встановлено комп’ютери в двох початкових класах. У НВК розміщені мультимедійні проектори, є комп’ютерний клас. 1 клас НУШ у повному обсязі забезпечено комп’ютерною технікою: встановлено ноутбук, багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс), лазерний принтер, ламінатор, проектор.
Особлива увага приділяється підготовці вчителів, що викладатимуть у класах Нової Української Школи (НУШ) за новим Державним стандартом початкової освіти, новим навчальним планом і працюватимуть над впровадженням Нової української школи. Вчителі початкових класів, іноземної мови пройшли курси із підготовки до НУШ, на черзі вчителі інформатики, фізичної культури, музичного мистецтва. Проведено атестацію класної кімнати 1 класу, яка обладнана за вимогами Нової української школи: навчальний осередок із відповідними меблями, зони відпочинку, гри, художньо-творчої діяльності, класна бібліотека, змінний тематичний осередок, робоче місце вчителя, за рахунок освітньої субвенції придбано сучасні меблі (парти, стільці, шафи) та дидактичний матеріал. Вчителем систематизовано накопичені дидактичні матеріали, це і геометричні фігури, гербарії, зразки корисних копалин, тощо. Саме завдяки значному покращенню матеріально-технічного становища класу, вчителю встановлено 30 % доплати за інтенсивність. На черзі 1 клас 2019-2020 навчального року. На даний момент для класу теж планують придбати меблі (парти і стільці), частину дидактичного матеріалу за рахунок освітньої субвенції, залучено батьківські кошти для поточного ремонту.
Матеріально-технічна база НВК є достатньою для реалізації завдань освітньої діяльності. Вчителі, проходячи тематичні курси, паралельно відвідують курси ІКТ, тому на сьогодні всі вчителі володіють вміннями роботи на комп’ютері.
Мавковицький НВК продовжив роботу над реалізацією виховної теми: «Співпраця НВК з батьками та громадськістю».
Реалізовувалися ці завдання через системне проведення загальношкільних та класних заходів, роботу органів учнівського самоврядування, роботу з батьками, спільну діяльність НВК та громадських організацій.
У 2018-2019 н.р. учні НВК були охоплені гуртковою роботою на базі закладу. Всього гуртковою роботою охоплено 60 учнів НВК (це 35 % від загальної кількості дітей).
Робота щодо організації соціального захисту дітей та підлітків у 2018/2019 н. р. проводилася відповідно до плану громадським інспектором з охорони дитинства. На кінець навчального року за списками учнів НВК (170 учн.) та вихованців ДНЗ (48 діт.), дітей пільгового контингенту (47 діт.). Виявлено, що дітей з неблагополучних сімей; з девіантною поведінкою; дітей з кризових сімей; дітей, у яких батьки інваліди; дітей загиблих військовозобов’язаних, працівників внутрішніх справ, шахтарів, журналістів; дітей, у яких батьки є трудовими мігрантами, дітей інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться у прийомній сім’ї немає. Встановлено, що малозабезпечених сімей – 6 дітей; багатодітних сімей – 15 (37 діт.); сім’я, яка опинилася в складних життєвих обставинах: 1 сім’я (1 дит.); діти учасників АТО –12 діт.
На обліку в справах неповнолітніх, в кримінальній поліції за цей навчальний рік не стояв жоден учень НВК. На внутрішньо шкільному обліку – 3 Практичним психологом проводилася діагностична, консультативна та корекційно-відновлювальна робота з учнями та батьками, індивідуальні заняття по зменшенню рівня прояву емоції гніву та агресії.
Допомога з фонду всеобучу дітям пільгових категорій для придбання шкільної форми у 2018/2019 н.р. не надавалася.
У гуртках, що працюють в НВК у цьому навчальному році, було задіяно 20 учнів пільгового контингенту (це 42 % від загальної кількості дітей-пільговиків).
Контролювалося забезпечення дітей пільгових категорій харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства. На кінець 2018–2019 н.р. безкоштовно харчувалися – 8 учнів пільгових категорій 1-4 класів, 8 учнів – 5-11 класів.
Протягом навчального року здійснювався щоденний підвіз учнів.
За результатами поглибленого медогляду було виявлено, що до основної групи віднесено 143 учні, до підготовчої – 22 учнів, до спецгрупи – 5 учнів НВК.
Працівники НВК також проходять щорічні медичні огляди, медичні книжки зберігаються у НВК протягом навчального року. Професійних захворювань не виявлено.
Значна робота проводиться щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Наказом по НВК визначено відповідальних за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, життя та здоров’я учнів та працівників НВК, визначено їх функціональні обов’язки. Учасники навчально-виховного процесу регулярно проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці. Ведуться журнали реєстрації інструктажів, інструкцій, обліку нещасних випадків, тощо. Відповідальні особи за потребою проходять функціональне навчання із пожежної безпеки, охорони праці, цивільного захисту.
Педагогічні працівники НВК за сумлінну працю та високі результати підготовки учнів до ЗНО, учнівських конкурсів та олімпіад також отримали премії у розмірі посадового окладу. У січні 2019 року премії у розмірі посадового окладу отримали і технічні працівники НВК.
Робота зі зверненнями громадян регламентується чинними законодавчими актами та наказом по НВК. Усі звернення фіксуються, визначається тип звернення, приймаються рішення щодо вирішення питання та надається ґрунтовна відповідь. Протягом 2018-2019 навчального року на особистому прийомі у директора НВК порушувалися питання організації харчування та якості продуктів, поведінки учня з девіантною поведінкою, некоректна поведінка вчителя.
До управління діяльністю НВК залучаються педагогічний колектив через діяльність педагогічної ради, батьки, як члени Ради НВК, батьківських комітетів класу та НВК, громадськість. Кожна із спільнот має можливість внести пропозиції, висловити незадоволення, надати допомогу. Річний план роботи НВК включає розділи із планування діяльності педагогічної ради, співпраці з батьками та організаціями.
У 2019/2020 н.р. я планую спрямувати діяльність колективу на вирішення наступних завдань:
1. Працювати над реалізацією Державних стандартів освіти.
2. Працювати над створенням сучасного освітнього середовища з використанням можливостей соціального партнерства, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів не лише в приміщенні навчального закладу.
3. Працювати над формуванням ключових компетентностей, необхідних для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя в межах роботи учнівського самоврядування.
4. Працювати над модернізацією матеріально-технічної бази НВК для розвитку спорту і формування навичок здорового способу життя.
5. Продовжити працювати над комп’ютеризацією закладу, забезпечення шкільних кабінетів комп’ютерами, телекомунікаційними засобами.
6. Підвищенням якості підготовки вчителя до уроку, розвиток його проектних навичок професійної, інноваційної та цифрової компетентностей.
7. Забезпеченням належних умов для здобуття якісної освіти дітьми девіантної поведінки, їх соціальної адаптації.
8. Широким використанням на уроках інформаційних, зокрема електронних засобів навчання; запровадженням інтерактивних методів, проектної технології, використання хмарних технологій.
9. Активізацією діяльності шкільної бібліотеки.
10. Підвищенням соціально-психологічного супроводу освітнього процесу.
11. Створення комфортних та безпечних умов для здійснення освітнього процесу:
• дотримання санітарно-гігієнічного режиму:
• забезпечення виконання правил пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, охорони праці;
• виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
• запровадження системи заохочення учнів та працівників закладу за високі результати своєї роботи.
Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість, батьківському колективу за розуміння та всебічну підтримку. Щиро вдячна всім працівникам НВК за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Наша спільна робота адміністрації, педагогів, учнів, батьків дала змогу нашому закладу посідати призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів Городоцького району. Оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Все, що ми робимо, все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження.