ПЛАН РОБОТИ МАВКОВИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМЛЕКСУ на 2017-2018 н. р.

Поділіться в мережах!

       ПОГОДЖЕНО                                                                                                                          ЗАТВЕДЖЕНО

на засіданні Ради НВК                                                                                                    на засіданні педагогічної ради

(протокол № ___ від _____ 2017 року)                                                                         (протокол № ___ від _______ 2017 року)

                                                                                                                                            Директор НВК:                  В. Г. Прокурат

 

 

 

 

 

 

 

  ПЛАН РОБОТИ МАВКОВИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМЛЕКСУ

на 2017-2018 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Розділ 1. Підсумки роботи НВК за минулий рік та завдання на новий 2017-2018 н. р………………………………..…….…..5

Розділ 2. Управлінська діяльність щодо розвитку загальної середньої освіти …………………………………………………..16

2.1. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

2.2. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підготовки та проведення у 2018 році ЗНО

2.3. Організація роботи по підготовці дітей 5-річного віку до навчання у НВК

2.4. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів НВК. Охорона життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу

2.5. Організація харчування

2.6. Робота з профілактики злочинності серед учнів   НВК

2.7. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій

Розділ 3. Методична робота………………………………………………………………………………………………………….26

3.1. Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми

3.2. Науково-дослідницька робота  вчителів

3.3. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

3.4. Атестація педагогічних працівників та курсова перепідготовка

3.5. Робота з  молодими учителями

3.6. Робота з обдарованою молоддю

Розділ 4. Становлення та розвиток виховної систиеми НВК……………………………………..……………………………..37

4.1. Основні напрями удосконалення виховного процесу

4.2. Організаційна частина

4.3. Планування виховної роботи

Розділ 5. Планування роботи дошкільного відділення…………………………..………………………………………………….62

5.1. Методична робота з кадрами

5.2. Вивчення стануорганізації життєдіяльності дітей

5.3. Організаційно-педагогічна робота

Розділ 6. Робота з батьками…………………………………………………………………………………………………..……..67

6.1. Заходи  спільної роботи НВК  з батьками.

6.2. Заходи спільної роботи НВК, батьківського комітету й учнівського самоврядування

Розділ 7. Розвиток матеріально-технічної бази. Фінансово-господарська діяльність……………………………………………………..73

Розділ 8. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації НВК………..……………………………………………………..76

8.1. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень

8.2. Контроль за веденням документації

8.3. Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів.

Розділ 9. Очікувані результати……………………………………………………………………………………………….……..79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична проблема педагогів НВК: „Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження наукових досягнень, нових педагогічних технологій ”.

 

 

 

 

Розділ 1. Підсумки роботи НВК за минулий рік та завдання на новий 2017-2018 н.р.

 

Інформаційна довідка:

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
чисельність учнів на кінець навчального року 143 154      
на високому рівні 29 50      
на достатньому рівні 65 61      
на середньому рівні 30 23      
на початковому рівні 2 1      
переможців районних олімпіад 4 6      
переможців обласних олімпіад, конкурсів 1      
переможців спортивних змагань (районних)      
на внутрішкільному обліку 4 3      
сиріт      
під опікою      
чорнобильців      
напівсиріт      
малозабезпечених 2 7      
багатодітних сімей 12 13 14    
кількість класів 10 11 11    
чисельність педагогів 29 28 32    
з них з вищою категорією 4 5 7    
1 категорією 15 13 12    
2 категорією 5 4 4    
спеціалісти 5 6 2    
старші вчителі 3    
методисти    
кількість класних кімнат 14 14 14    
спортзалів 1 1 1    
музичних залів 1 1 1    
майстерень 2 2 2    
книжковий фонд          
гуртків та секцій 5 4 5    
факультативів/курсів за вибором 2 1 1    
міжшкільних факультативів      
спецгрупа з фізкультури      
комп’ютерів 10 10 10    

 

Аналіз роботи навчально-виховного комплексу

Навчально-виховний процес у НВК був спрямований на реалізацію завдань, визначених законодавством України в галузі освіти і виховання (Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, Державних програм тощо), регламентувався нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, відділу освіти  Городоцької районної державної адміністрації, локальними документами, річним планом роботи НВК, державними і авторськими програмами, навчальними планами, розв’язував практично весь комплекс завдань, які постають перед школою.

Всі діти мікрорайону були охоплені навчанням. Набір в перший клас здійснювався на основі висновків медичної комісії. Традиційно якісною була підготовка дітей до навчання в школі,  яка, реалізуючи на практиці принцип наступності між дошкільним навчальним закладом і школою, забезпечила психологічну підготовку і мотивацію до навчання дітей-шестирічок. Впродовж року проводилась робота по збереженню контингенту учнів (використання різних форм і методів навчання, різноманітна позакласна робота, допомога малозабезпеченим сім’ям тощо). З метою задоволення освітніх потреб учнів і збереження учнівського контингенту у НВК функціонувало 11 класів.

Додаткова освіта в НВК представлена:

 • варіативною складовою навчальних планів;
 • предметними гуртками;
 • спортивними секціями.

У 2016-2017 навчальному році методична робота в НВК була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвитку творчості та ініціативи педагогів.  В результаті такої роботи підвищилася якість підготовки педагогів до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання школярів та дошкільнят. Підвищився інтерес до самоосвіти.

Колектив  завершив  роботу над методичною проблемою «Удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованого навчання учнів» та виконання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • залучення обдарованих дітей до участі у творчих конкурсах та предметних олімпіадах;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, МО учителів початкового навчання та МО класних керівників, проведення методичних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
 • підвищення іміджу навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в навчально-виховному комплексі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор НВК, заступники директора, керівники методоб’єднань.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, предметних тижнів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної  атестаційної комісії, ради методичного кабінету.

У 2016-2017 навчальному році працювали методоб’єднання класних керівників (керівник Василів З. Б.), вчителів початкових класів (керівник Савка М. В.).

 

Аналіз виконання навчальних програм.

Згідно графіка внутрішкільного контролю заступником  директора Пилипенко Н. Л. було перевірено виконання навчальних програм за 2016-2017 н. р. вчителями початкових класів, вчителями-предметниками.

Було з’ясовано, що вчителі початкових класів програму виконали і тематично, і за кількістю годин позакласного читання, уроків розвитку  зв’язного мовлення, контрольних робіт, виразного читання тощо.

Вчителі природничо-математичного циклу Сенишин Л. Я. (географія,  економіка, екологія, природознавство, трудове навчання),  Сорочинська М. Г. (біологія, хімія), Прокурат В. Г. (фізика, основи християнської етики), Пилипенко Н. Л. (алгебра, геометрія, фізикка), Фостяк Г. М. (алгебра, геометрія, математика), Левкович Ю. Р. (інформатика) виконали як тематично, так і за практичним мінімумом контрольних, лабораторних, практичних робіт.

Вчителі гуманітарного циклу Трасковська І. С., Процах М. І. (укр. мова, література), Жук М. П. (зарубіжна література), Кривейко М. Р., Косик Х. Р. (англійська мова), Баховська І. Й. (історія, правознавство), програми виконали за кількістю тематичних, контрольних робіт, розвитку зв’язного мовлення, практичних занять, уроків позакласного читання, кількість мовних тем і тематично.

Вчитель Грициняк І. Я. навчальну програму з музичного мистецтва в 1-8 класах, Грицак М. І. програми фізичної культури та захиту Вітчизни в 5-11 класах  виконали.

Навчальні програми індивідуального навчання вчителями-предметниками виконано.

 Аналіз навчально-виховної роботи

Аналіз навчальної роботи.

Станом на 31 травня 2017 році в школі навчалося 154 учні, всі атестовані.

Отримали  свідоцтв звичайного зразка —14 учнів, атестати про повну середню освіту – 8 учнів.

Звільнених від ДПА не було.

Всі учні 1—8 і 10 класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Школа І ступеня:  1 – 4 класи – 71 учень, з них закінчили навчальний рік:

Клас  

К-сть

учнів

Рівень досягнень Якісний показник знань
Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 н.р.
2 18 5 7 5 1 66 %
3 18 10 8 0 0 100 %
4 17 8 6 3 0 82 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа II ступеня: 5 – 9  класи – 71  учень, з них закінчили на­вчальний рік:

Клас  

К-сть

учнів

Рівень досягнень Якісний показник знань
Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 н.р.
5 11 4 6 1 0 91 %
6 13 4 9 0 0 100 %
7 14 5 6 3 0 79 %
8 16 4 9 3 0 81 %
9 14 3 7 4 0 71 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа ІІІ ступеня: 10 і 11 класи – 14 учнів, з них закінчили навчальний рік:

Клас  

К-сть

учнів

Рівень досягнень Якісний показник знань
Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 н.р.
10 6 2 0 4 0 33 %
11 8 5 0 3 0 63 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виховної роботи

Виховна робота НВК у 2016-2017 навчальному році базувалася на таких пріоритетних напрямках: патріотичний, морально-правовий, екологіч­ний,художньо-естетичний, , здоровий спосіб життя та фізичне і трудове навчання.

Відповідно до виховної мети «Співпраця навчально-виховного комплексу з батьками та громадськістю»  НВК працював над виховною проблемою, керуючись основними документами, а саме: На­ціональна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення села, комплексна програма профілактики злочинності, Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвит­ку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю, Програма профілактики ВІЛ-інфекйіі / СНІДу , Національна програма оздоровлення дітей, Закони України  «Про освіту», «Про середню освіту», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Комплексна програма «Фізичне виховання — здоров’я нації».

Головна увага приділялася:

-вихованню у дітей високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості;

– розвитку творчих здібностей школярів;

– формуванню навиків активної позиції ;

– формуванню засад здорового способу життя;

– співпраці НВК з батьками та громадськістю.

Згідно з річним планом НВК було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів:

Протягом 2016-2017 н. р. за участю учнів в НВК  були проведені такі виховні заходи:

 1. Свято Першого Дзвоника (педагог-організатор Лобас І. В.);
 2. Свято, приурочене 20-річчю відкриття школи (заступник директора з НВР Пилипенко Н. Л.);
 3. Виховна година «В гостях у Осені» (класний керівник 6 класу Трасковська І. С.);
 4. Виховна година, присвячена Захисникам України (класний керівник 8 класу Кривейко М. Р.);
 5. Інформаційно-просвітницька лінійка, присвячена Дню Злуки (заступник директора з ВР Герасим М. М., педагог-організатор Карлюк О. В.);
 6. Свято Миколая в школі та дошкільному відділенні(класні керівники 3 і 5 класу Лобас І. В., Дунас  О. Я. та вихователі дошкільного віддділення, музкерівник);
 7. Лінійка-реквієм, присвячена подіям на Майдані «Вони пішли у вічність, щоб Україну зберегти» (заступник директора з ВР Герасим М. М.);
 8. Лінійка-реквієм пам’яті жертв голодомору (вчитель історії Баховська І. Й.);
 9. Різдвяне свято «Над Вефлеємом знов зійшла зоря»(класний керівник 11 класу Сенишин Л. Я.);
 10. Родинне свято «З родини починається життя дитини» (класний керівник 7 класу Сорочинська М. Г.);
 11. Свято Великодня (класний керівник 8 класу Баховська І. Й.);
 12. Свято рідної мови «Мова – душа народу» (класний керівник 3 класу Дунас О. Я.);
 13. Виховна година, присвячена річниці Революції гідності (педагоги-організатори);

13.Тематична лінійка, присвячена пам’яті жертв Чорнобильської трагедії (pаступник директора з ВР Герасим М. М.);

 1. Свято Букварика (класний керівник 1 класу Савка М. В.);
 2. Свято матері в школі та дошкільному відділенні (заступник директора з НВР Пилипенко Н. Л. та вихователі дошкільного відділення);
 3. Військово-патріотична гра «Козацькі забави» (педагоги-організатори, вчитель фізичної культури Грицак М. І.);

15.Свято в дошкільному відділенні «Прощавай, садок дитячий!» (вихователь Войтухів О. Е. та музкерівник Цигіль-Жидик О. Й.).

Всі виховні заходи супроводжуються музикою,  іграми, хоровим співом, танцями. Проте більшість пісень діти виконують під фонограму.  Тому більшу увагу в підготовці музичних номерів слід приділити вчителю музики Грициняку І. Я.

Також учні нашої школи брали участь у районних конкурсах «Сурми звитяги», де в номінації «Пісня» учениці 8 класу Жук Наталя та Бурда Юля зайняли ІІІ  місце, а в номінації «Читання вірша» учень 7 класу Іванів Максим здобув ІІ місце; Різдвяному конкурсі –здобули  ІІІ місце за виготовлення Новорічного виробу; Конкурсі знавців творів І. Франка – ІІІ місця здобули Фостяк Марта – учениця 8 класу і Калитчак Марія – учениця 3 класу; конкурсі «Наші зірочки» – ІІ місце зайняв учень 2 класу Петровський Юрій; конкурсі  «І слово, і пісня, тобі матусю» – ІІІ місце  здобула  учениця 5 класу Понізовська Вероніка ; конкурсі « Свято Героїв»; конкурсі «Маленький художник» – за оригінальність задуму  нагороджена  Грамотою відділу освіти учениця 4 класу Понізовська Юліана.

Правовій роботі в НВК приділяється велика увага. Робота проводиться у двох напрямках: просвітницькому та профілактичному. Просвітницьку роботу проводять класні керівники. Вони виступають з лекціями перед учнями, роз’яснюючи дітям їхні права та обов’язки.

Не залишаються поза увагою діти, які складають групу ризику. З цими учнями постійно працює діюча шкільна рада профілактики. Проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

Велика увага приділяється здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності дітей. В НВК проводяться профілактичні заходи (бесіди, конкурси, анкетування, виставки малюнків) «Молодь за здоровий спосіб життя».

Зусиллями учнівського колективу створено внутрішкільну дитячу організацію «Учнівський парламент НВК». Вона має свої закони, свій Статут. До ради парламенту обрані учні 6 – 11 класів.

Учнівські лідери беруть участь  та є організаторами всіх шкільних справ.

На базі школи працюють чотири гуртки:  вокальний, літературний, екологічний та гурток міжнародного спілкування. Проте гуртківці не є активними учасниками районних та шкільних конкурсів.

Аналізуючи роботу класних керівників, слід зазначити, що ефективність, виховної роботи залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного й батьківського колективів.

Роботу з батьками очолює голова батьківського комітету НВК Бурда Марія Йосипівна. Батьки є завжди помічниками класних керівників. Беруть активну участь у підготовці шкільних свят, ярмарок.

З метою вивчення державної символіки в школі оформлено окремий стенд із затвердженим текстом Державного Гімну України, Державним Гербом і Прапором. Державна символіка використовується на всіх урочистих лінійках і загальношкільних заходах. У бібліотеці школи представлено добірку матеріалів про Державні символи.

З метою пропаганди здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості та з метою профілактики шкідливих звичок вчителями Баховською І. Й.та Сорочинською М. Г. були проведені заняття та тренінги в 6 – 10 класах.

Класні керівники 1-11 класів постійно ведуть облік та індивідуальну профілактичну роботу з учнями, схильними до вживання алкоголю та тютюну. З учнями 7-10 класів проведено анкетування із визначення рівня знань про шкідливий вплив наркотичних речовин. З учнями 9-10 класів проведено бесіди на тему «Здоровий спосіб життя – елемент загальної культури особистості». Класними керівниками проведено цикл бесід для учнів 5-8 класів із профілактики шкідливих звичок та організовано індивідуальні консультації для дезадаптованих учнів.

З метою недопущення паління на території школи щомісяця проходять цільові рейди.

Проведено ряд місячників: «Увага! Діти на дорозі» (вересень); місячник протипожежної безпеки (вересень), трудового виховання та формування здорового способу життя (березень), родинно-сімейного виховання (листопад), національно-патріотичного та правового виховання (грудень), громадянського виховання (січень), морально-правового виховання (лютий), художньо-естетичного виховання (березень),  екологічного виховання (квітень).

В ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів.

З метою забезпечення прав неповнолітніх громадян на здобуття повної загальної середньої освіти проведений аналіз кількості дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні НВК. Класні керівники 1-10 класів склали соціальні паспорти класів. Відповідно складено загальношкільний соціальний паспорт НВК. Згідно соціального паспорту на обліку є такі категорії учнів:

–   діти – сироти –  0 чол;

–   діти – інваліди –  2 чол.;

–   діти, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 0 чол.;

–  діти, батьки учасники АТО – 9 (1- дошкільне відділення) чол.;

–  діти з багатодітних сімей: сімей – 14, в них дітей – 24.

З даними категоріями дітей проводять систематичну роботу класні керівники та  заступник директора з виховної роботи.Діти пільгових категорій майже на 100% залучені до гурткової роботи.

Здійснювались заходи щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні умови. Головним напрямком роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. У НВК діє Рада профілактики правопорушень, яка слідкує за дотриманням учнями правил поведінки і порядку в урочний та позаурочний час.

Протягом року проводилася певна профорієнтаційна робота: оформлення інформаційного стенду, проведення анкетувань, тренінгів, місячник  профорієнтації (січень).

Робота з батьками в 2016-2017 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (травень, жовтень), а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядалися питання:

 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; організація харчування в школі.
 2. Робота з попередження дитячого травматизму;
 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35:
 • вплив сім’ї на середовище дитини;
 • підготовка до закінчення навчального року;
 • літній відпочинок учнів.

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей в НВК було організовано роботу 5 гуртків , в яких задіяно 52 учнів навчального комплексу. Заняття в гуртках  проводиться згідно з розкладом, та затвердженим наказом. Планування роботи гуртків було здійснено вчасно. Керівники гуртків ведуть стандартні журнали планування та обліку роботи, записи в яких робилися регулярно. Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час районних та шкільних предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі та районі.

Проводилась систематична робота щодо запобігання дитячому травматизму. Єдиних днів безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. Заходи, що передбачені у річному плані, проводилися у різних формах: вікторини, усні журнали, ділові та рольові ігри.

На протязі року проводилась робота з обдарованими дітьми з метою забезпечення всебічного розвитку кожного учня як особистості, розвитку талантів та розумових і фізичних здібностей учнів. Педагоги-наставники працювали з дітьми за складеними програмами роботи за кожним напрямком обдарованості.

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне учнівське самоврядування, яке виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Головою виконавчої влади є президент, якому підпорядковуються радники від кожного класу. Учнівське самоврядування НВК є активним учасником всіх загальношкільних заходів, районних конкурсів, змагань, акцій.

В НВК створена й працює група волонтерів, які протягом року проводили  благодійної акції «Допоможи воїнам АТО» .

Попри успіхи у виховній роботі НВК  є ряд проблемних питань, на які необхідно звернути увагу. Зокрема  це – спортивно-масова робота; робота класних керівників з батьками; діяльність молодіжних організацій у школі. Ці питання і будуть пріоритетними при плануванні виховної роботи н 2017-2018 н.р.

 

Аналіз роботи дошкільного відділення Мавковицького НВК

 за минулий 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р.

Упродовж 2016 – 2017 н. року педагогічний колектив дошкільного  відділення працював над збереженням і зміцненням психічного і фізичного здоров’я дошкільнят. Значна увага приділялася особистісно орієнтовному підходу до навчання та виховання в роботі з дітьми та їх родинами.

Варто відмітити якісну реалізацію педагогічним колективом поставлених завдань. За результатами готовності до школи можна сказати, що майже всі діти готові до навчання, мають належний потенціал знань, умінь і навичок.

Цього навчального року було проведено чимало заходів з дітьми та їх батьками.

Вдалося покращити рівень господарської діяльності, завдяки чому покращено умови перебування дітей у закладі, матеріальний стан, збагачено ігрове середовище груп. Та не вдалося обладнати ігровий майданчик новими спорудами.

Завдання на 2017–2018 навчальний рік

  Продовжувати створювати в дошкільному відділенні  здоров’язбережувальне  середовище, цілісної системи формування культури здоров’я   в  єдності з батьками.

  Формувати комунікативну компетенцію дітей дошкільного віку шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.

  Продовжувати розвивати духовно-моральну сферу дошкільників, ознайомлюючи їх з культурною спадщиною нашого народу.

  Забезпечити наступність в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів шляхом взаємодії зі школою.

Шляхи реалізації завдань:

  Використання інноваційних технологій;

  Взаємодія з батьками;

  Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

 

 

 

Оздоровчий період 2018 року

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників дошкільного відділення і батьків вихованців.

Завдання:

  Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного відділення НВК  шляхом введення гнучкого динамічного режиму, оптимізації рухового режиму, використання різноманітних засобів та форм загартування.

  Використання пошуково-дослідницької діяльності для формування природничої компетентності дошкільників та їх ціннісного ставлення до предметного світу.

  Продовжувати здійснювати просвіту батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

  Розширити та поповнити розвивальне середовище дошкільному відділенні у відповідності до освітніх ліній та вимог безпеки

Проблема, над якою працює  дошкільне відділення НВК  у  2017-2018 н.р.: «Формування мовленнєвого етикету у дітей дошкільного віку як складової патріотичного виховання»

Аналіз управлінської діяльності адміністрації НВК

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були

 • адаптація учнів 1,5 класів до навчання;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;
 • удосконалення НВП, реалізація шкільних методичної, виховної проблем.

 

Пріоритетні завдання, цілі НВК в новому навчальному році

 • реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;
 • реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі уп­равлінських рішень;
 • організація роботи методичних об’єднань;
 • розробка критеріїв зростання можливостей НВК;
 • розвиток матеріальної бази спортзалу, кабінету фізики;
 • підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних за­ходах НВК та району;
 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;
 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і вихован­ня учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої осо­бистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;
 • проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими дітьми;
 • нормативне забезпечення,  педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП;
 • забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;
 • активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;
 • зміцнення матеріально-технічної бази НВК, ремонт приміщень НВК;
 • робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у НВК;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників НВК, виховання економічної, естетичної, правової культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Управлінська діяльність щодо розвитку загальної середньої освіти

 

2.1. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

Зміст роботи Термін Відповідальний

за виконання

Форми

узагальнення

Відмітка

про

виконання

1. Довести до відома педколективу інструктивні та нормативні документи з питань виконання ст.53 Конституції України, Закону “Про освіту” та Закону “Про загальну середню освіту” на нараді при директорові та засіданні ШМО вчителів Серпень  Прокурат В. Г. Протоколи
2. Проводити   роботу з  дітьми груп и  дошкільного виховання  щодо наступності у навчанні Вересень-травень  Герасим М. М. Інформація
3. Забезпечити постійний зв’язок з соціальними службами Городоцької РДА з питань виконання Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” Вересень-травень  Герасим М. М. План спільної роботи
4. Здійснити прийом учнів до 1-го класу До 31.08.2017  Прокурат В. Г. Наказ
5. Забезпечити необхідні умови для виконання Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту”: Упродовж навчального року  Прокурат В. Г.
а) виконання навчального плану  НВК та програм навчальних предметів у відповідності до Державного стандарту загальної середньої освіти Упродовж навчального року  Прокурат В. Г.

Пилипенко Н. Л.

Навчальні програми
б) реалізацію варіативної частини навчального плану, яка спрямована на задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів Упродовж навчального року  Прокурат В. Г.

Пилипенко Н. Л.

Навчальні програми
  Індивідуальне навчання Упродовж навчального року Прокурат В. Г.

Пилипенко Н. Л.

6. Забезпечити суворий контроль за виконанням Законів України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” Упродовж навчального року
а) провести  роботу з дітьми, які пропускають  НВК без поважної причини, залучати їх до навчання. Тримати постійний контакт з батьками цих дітей Упродовж навчального року  Герасим М. М. Акти обстеження
б)  взяти на облік усіх новоприбулих учнів До 05.09.2017  Пилипенко Н. Л. Накази
в) внести відповідні зміни в алфавітну книгу запису учнів з урахуванням випуску            9, 11 кл.,  набору в 1 класи, руху учнів за літо 2017 року До 05.09.2017 Прокурат В. Г. Алфавітна книга
7. Уточнити дані про дітей з вадами   розумового або фізичного розвитку Вересень Прокурат В. Г. Узагальнені матеріали
8. Провести адміністративний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Щотижнево  Прокурат В. Г. Журнал оперативного контролю
10. Поновити дані про дітей, які схильні до безпідставних пропусків уроків До 10.10.2017 Герасим М. М. Банк даних
11. Забезпечити контроль за навчанням і вихованням дітей, які потребують соціального захисту й схильні до пропусків навчальних занять Упродовж навчального року Прокурат В. Г. Журнал оператив-

ного контролю

12. Провести наради з класними керівниками про порядок звітування про подальше навчання та працевлаштування випускників школи ІІ, ІІІ ступенів Вересень-жовтень Герасим М. М. Довідка
13. Організувати навчання учнів за індивідуальною формою  за потреби Вересень  Пилипенко Н. Л. Наказ

 

 

2.2. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підготовки та проведення у 2018 році

зовнішнього незалежного оцінювання

Термін

з/п

Зміст роботи Відповідальний Вихід Відмітка про виконанння
Упродовж  року 1. Забезпечення оперативного інформування учнів 11-класу  та їх батьків з питань організації, підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання Пилипенко Н. Л. Інформація
2. Висвітлення інформації про зовнішнє незалежне оцінювання на офіційному сайті   НВК Пилипенко Н. Л. Інформація
3. Проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед учнів 11-класу  та їх батьків щодо проведення пробного тестування Пилипенко Н. Л. Інформація
Жовтень 4. Сприяння реєстрації випускників на пробне ЗНО – 2018 Пилипенко Н. Л. Інформація
Січень-лютий 5. Сприяння реєстрації випускників на основну сесію ЗНО-2018 Пилипенко Н. Л. Інформація
Лютий 6. Оновлення бази даних  вчителів, залучених до  підготовки   ЗНО Пилипенко Н. Л. Інформація УО
Квітень 8. Контроль за участю випускників 11 класу у ЗНО з української мови та літератури, історії України або математики Пилипенко Н. Л. Інформація

2.3. Організація роботи по підготовці дітей 5-річного віку до навчання у НВК

 

Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» (№2442 – IV від 06.07.2010) передбачено зміну до Закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку».

На виконання наказу МОН «Про програмно-методичне забезпечення організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку» від 14.10.2010 №952 створено Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України,» наказ МОН від 23.11.2010 № 1111.

Важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність.

Рівні стартові можливості потрібно надати всім дітям п’ятирічного віку, незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття шкільної освіти.

з/п

Зміст роботи Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення Відмітка про

виконання

1. Скласти банк даних про дітей 5-ти річного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади Герасим М. М. До 05 вересня Списки
2. Організувати роботу з дітьми п’ятирічного віку щодо навчання та виховання Адміністрація До 01 жовтня Рішення
3. Організувати консультаційний пункт  по підготовці дітей 5-річного віку Дунас О. Я. та Войтухів О. Е. До 01.10.2017 План роботи
4. Включити в плани роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку різні форми роботи: батьківські збори, роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання в першому класі, змісту поняття «готовність дитини до школи». Дунас О. Я. Протягом року План роботи, звіт
5. Провести співбесіди з дітьми. Співбесіда повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня функціональної готовності до систематичних занять, а не перевіряти вміння читати, писати, рахувати тощо. Дунас О. Я.  Жовтень Звіт вчителя
6. Використовувати навчально-методичні посібники, літературу, зошити лише ті, які мають відповідний гриф Міністерство освіти і науки України Войтухів О. Е. Постійно Довідка
7. Створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку дітей Адміністрація, Войтухів О. Е. Протягом року
8. Створювати сприятливі умови для підвищення рівня професійної майстерності учителів Адміністрація Протягом року
9. Дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчального закладу та організації навчально-виховного процесу Адміністрація Протягом року
10. Ознайомити батьків з новим Державним стандартом для початкової школи Дунас О. Я. Жовтень

 

2.4. Профілактична робота із запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів НВК.

Охорона життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу

Термін

з/п

Зміст роботи Відповідальний Вихід Відмітка про виконанння
Упродовж  навчального року 1. Здійснення роботи  щодо систематичного доведення до працівників НВКта роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань охорони життя і здоров‘я учнів та вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму  Пилипенко Н. Л. Інформаціі, накази
Серпень 2. Здійснення перевірки:

– раціонального розміщення навчального обладнання, технічних засобів навчання відповідно до вимог безпеки навчання та  праці;

– готовності   закладу освіти до нового навчального року щодо створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, спортивному класі;

 Пилипенко Н. Л. Акт
Вересень 3. Організація роботи щодо проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів  НВК  Пилипенко Н. Л. Наказ
Упродовж  навчального року 4. Організація роботи щодо охоплення школярів гарячим харчуванням у 2017-2018 навчальному році Прокурат В. Г. Накази, звіти до ВО
Вересень-грудень 5. Здійснення контролю за додержанням нормативності ведення у навчальному закладі  «Журналу реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами» у 2017-2018  навчальному році  Пилипенко Н. Л.

 

Журнали реєстрації
Упродовж  навчального року 6. Здійснення контролю за організацією навчання учнів, які не можуть відвідувати навчальний заклад за станом здоров‘я  Пилипенко Н. Л. Накази, звіти до   ВО
 Упродовж  навчального року 7. Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед  канікулами).  Пилипенко Н. Л. Інформація

Журнали

До 20.11 8. Узагальнення інформації про кількість дітей-інвалідів та хворих дітей шкільного віку, які навчаються у НВК у 2017-2018 навчальному році  Пилипенко Н. Л. Інформація
Упродовж  навчального року 9. Проведенням тематичних виховних заходів із запобігання всім видам дитячого травматизму напередодні свят, канікул тощо  Пилипенко Н. Л. Накази, заходи
Упродовж  навчального року 10. Проведення інструктажів з учнями перед екскурсіями, під час роботи на пришкільній ділянці, під час лабораторних та практичних робіт, тощо Класні керівники, вчителі-предметники Журнали
Березень 11. Проведення єдиного уроку з безпеки життєдіяльності (останній тиждень перед весняними канікулами) Пилипенко Н. Л. Інформація
До 26.04 12. Проведення Дня цивільного захисту у навчальному закладі Пилипенко Н. Л. Накази
Травень 13. Проведення тижня безпеки життєдіяльності (останній тиждень навчального року) Пилипенко Н. Л. Інформація Журнали
Вересень, квітень 14. Підготовка та проведення місячника “Безпека Дорожнього руху”  Герасим М. М. План проведення

 

2.5. Організація харчування

Термін

з/п

Зміст роботи Відповідальний Вихід Відмітка

про виконання

1. Організаційно-методичне забезпечення
Серпень 2017 1. Оформити інформаційний куточок для батьків та учнів щодо організації харчування дітей  Пилипенко Н. Л. Куточок
Вересень, постійно 2. Провести роз’яснювальну роботу з учнями, батьками, вчителями про порядок організації харчування  

Класні керівники

Інформація
Вересень 2016

Січень 2017

3. Скласти та оновити списки дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчування  

Пилипенко Н. Л.

Списки
Постійно 4. Проведення щоденного обліку дітей, які охоплені харчуванням (безкоштовним, за кошти батьків). Класні керівники Журнал
Упродовж  навчального року 5. Залучити медичних працівників до профорієнтаційної та санітарно – просвітницької роботи з дітьми та їх батьками  щодо правильного харчування  Пилипенко Н. Л. Інформація
Згідно річного плану 6. Організувати та проводити наради, класні виховні години,  консультації щодо формування здорового способу життя Адміністрація закладу Плани проведення, інформація
Згідно річного плану 7. Включити до порядку денного  Ради закладу, батьківських зборів   питаня організації харчування у навчальному закладі Прокурат В. Г.  Баховська І. Й. Протоколи
Щомісячно 8. Подавати інформацію, звіти до ВО, бухгалтерії  Прокурат В. Г. Звіти
Упродовж  навчального року 9. Здійснення контролю за безкоштовним харчуванням, даними обліку у шкільній їдальні, даними про відсутніх учнів. Герасим М. М. КК

Інформація

Упродовж  навчального року 10. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов у шкільній їдальні, на харчоблоці. Герасим М. М. Інформація
Упродовж  навчального року 11. Участь в презентаційних проектах з проблем здорового способу життя. Герасим М. М. Інформація
2. Організація харчування у  навчальному закладі
Упродовж  навчального року 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей пільгового категорій Прокурат В. Г. Списки, наказ
Постійно 2. Забезпечити водою гарантованої якості з альтернативних джерел водопостачання, кип’яченою водою. Прокурат В. Г.
3. Підвищення якості харчування учнів
Упродовж  навчального року    1. Розширити асортимент страв Кухар
Вересень 2017    2. Провести анкетування учнів та батьків щодо організації харчування Герасим М. М. Анкети, інформація
Постійно 3. Забезпечення С-вітамінізації харчування.
Постійно 4. Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів   Прокурат В. Г.

Бракеражна комісія

класні керівники

1-11 класів

Протоколи, бракеражний журнал
До 10.08.2017

 

5. Організація роботи щодо підготовки харчоблоку та обідньої зали до початку нового навчального року  Петрівська Г. М. Інформація
Серпень 2015 6. Організувати роботу щодо профілактики  технологічного обладнання харчоблоку, перевірка заземлення та опору ізоляції  до початку нового навчального року. Прокурат В. Г. Інформація

Акти

Постійно 7. Забезпечити утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків  навчального закладу у робочому стані Прокурат В. Г.

 

2.6. Робота з профілактики злочинності серед учнів   НВК

Термін

з/п

Зміст роботи Відповідальний Вихід Відмітка про виконанння
До 04.09 1. Збір інформації про дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2017-2018 навчального року в НВК  та  вжиття заходів   щодо залучення таких дітей до навчання.  Герасим М. М. Звіт
Упродовж  навчального року 2. Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань профілактики злочинних проявів серед дітей та підлітків вчителям, батькам та учням  Герасим М. М.

Класні керівники

Інформація
Упродовж  навчального року 3. Співпраця з ССД,  наркологічним кабінетом району з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів. Складання та оновлення спільних планів роботи  Герасим М. М.

 

План спільної роботи
Упродовж  навчального року 4. Щоденний контроль за відвідуванням учнями  НВК  Черговий вчитель Журнали
Упродовж  навчального року 5. Здійснення контролю за своєчасним виявлення та постановкою на облік неповнолітніх, схильних до скоєння протиправних дій  Герасим М. М.,

Громадський інспектор

Інформація
Упродовж  навчального року 6. Складання та виконання планів індивідуальної роботи з дітьми, схильними до правопорушень, організацією їхнього дозвілля  

Класні керіники

Інформація
Упродовж  навчального року 7. Проведення профілактичних бесід з учнями щодо запобігання  злочинності Класні керівники Записи в журналах, інформація
Упродовж  навчального року 8. Своєчасне виявлення та постановка на облік сімей, у яких батьки (особи, які їх замінюють) не забезпечують необхідних умов для життя, навчання, виховання та розвитку неповнолітніх  Герасим М. М.,

Класні керівники

Інформація
Упродовж  навчального року 9. Обговорення на нарадах при директорові питання щодо стану роботи з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів навчального  закладу  Герасим М. М.,

Громадський інспектор

Інформація
Вересень 10. Участь у Всеукраїнському рейді «Урок»  Герасим М. М. Звіт
Листопад 11. Турнір юних правознавців Баховська І. Й. Інформація
Грудень 12. Місячник правової освіти Баховська І. Й. Звіт
Раз у квартал 13. Засідання Ради профілактики правопорушень Герасим М. М. Протоколи
Постійно 14. Організація та проведення лекцій за участю працівників привіальної ювенції Герасим М. М. Інформація
Постійно 15. Зустріч з дільничним інспектором поліції Гребенком С. Герасим М. М. Інформація
Упродовж  навчального року 16. Години спілкування, групові справи, бесіди, круглі столи  з питань профілактики та попередження правопорушень, злочинності, запобігання бездоглядності, здійснення правоосвітницької роботи з учнями. Класні керівники Звіт
Грудень

Березень

17. Проведення загальношкільних та класних батьківських зборів із залученням працівників  відділу  поліції та дільничного інспектора Герасим М. М. Звіт
Вересень 18. Корекція списків учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Психодіагностика та виявлення форм агресивної поведінки. Герасим М. М. Звіт
Упродовж  навчального року 19. Організація та проведення виставок малюнків на правову тематику Вчитель образотворчого мистецтва Інформація
Упродовж  навчального року 20. Консультаційна робота з важковихованими дітьми та їх батьками Герасим М. М. Звіт
За потребою 21. Корекційні психологічні вправи для важко вихованих дітей. Тренінги Гузенко Л.Л. Інформація
Вересень

Січень

22. Залучення до гурткової роботи дітей, схильних до правопорушень Герасим М. М.
Вересень 23. Обстеження матеріально-побутових умов дітей, оформлення актів обстеження Класні керівники Акти обстеження
Упродовж  навчального року 24. Участь у рейдах по виявленню неповнолітніх, які ухиляються від навчання, схильні до протиправних дій, перебувають у місцях масового відпочинку у заборонений час Громадський інспектор Інформація

 

2.7. Охорона прав і соціальний захист дітей пільгових категорій

Термін

з/п

Зміст роботи Відповідальний Вихід Відмітка про виконанння
Упродовж року 1. Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань охорони прав та соціального захисту дітей пільгових категорій  Герасим М. М.

Класні керівники

Інформація
Вересень 2. Організація роботи щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій Громадський інспектор Звіт
Упродовж року 3. Соціальна підтримка пільгових категорій Герасим М. М. Інформація
Вересень, січень,

за потребою

4. Обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту, складання актів.

Своєчасне виявлення і постановка на облік дітей, які потребують соціальної підтримки, соціальний супровід даних дітей.

 Герасим М. М.,

класні керівники

Інформація
Упродовж року 5. Сприяння поліпшенню умов життя і виховання дітей, які потребують соціального захисту:

– діяльність щодо забезпечення дітей, які знаходяться під опікою(піклуванням) шкільною формою, одягом та взуттям;

– діяльність щодо надання дітям-сиротам і дітям, які позбавлені батьківського піклування, одноразової матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;

– організація участі дітей пільгового контингенту у районних, міських, обласних благодійних заходах, акціях, святах

 Герасим М. М.,

Класні керівники

Інформація
Упродовж року 6. Взаємодія з привіальною ювенцією, правоохоронними органами з питань охорони дитинства  Герасим М. М. Інформація
Щоквартально 7. Поновлення інформаційних даних про дітей пільгових категорій Герасим М. М. Інформація
Один раз на семестр 8. Обговорення на  нарадах при директорові  питань щодо основних напрямків роботи з соціального захисту дітей. Герасим М. М. Інформація
Упродовж року 9. Оформлення у класних кімнатах куточків з прав дитини Класні керівники Інформація
Упродовж року 10. Забезпечення гарячим харчуванням дітейсоціальних груп. Підвіз учнів до НВК. Адміністрація Звіт
Вересень

Січень

11. Залучення дітей пільгових категорій до гурткової  та позакласної роботи Герасим М. М. Інформація
Упродовж року 12. Проведення анкетування щодо виявлення насильства в сім’ї. Везденко Т. С. Аналіз
Червень 13. Оздоровлення дітей пільгових категорій Герасим М. М. Інформація
Упродовж року 14. Забезпечення умов для участі дітей пільгових категорій у  турнірах, конкурсах, олімпіадах різних рівнів Везденко Т. С. Інформація
Упродовж року 15. Тренінги для соціально та педагогічно занедбаних дітей Класні керівники Інформація
Упродовж року 16. Робота психологічної служби для дітей, які потребують уваги Психолог Інформація
Упродовж року 17. Організація роботи з обдарованими дітьми  пільгової категорії Герасим М. М. Інформація
Упродовж року 18. Організація та проведення заходів щодо протидії торгівлі людьми Герасим М. М. Інформація
Упродовж року 19. Індивідуальна робота з учнями пільгових категорій Класні керівники Інформація
За потребою 20. Консультації з охорони прав та соціального захисту дітей Вчитель правознавства Інформація
Вересень 21. Створення банку даних дітей пільгових категорій,соціальних паспортів класів, НВК Класні керівники, Герасим М. М. Інформація
Упродовж року 22. Профорієнтаційна робота з дітьми . Інформація про працевлаштування дітей пільгових категорій. Класні керівники, Герасим М. М. Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Методична робота

 

3.1. Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми

Основні завдання: підвищення ефективності навчально-виховної роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду для успішного розв’язання навчально-методичної та виховної проблем.

Зміст роботи Термін Відповідальний

за виконання

Рівень обговорення Форми

узагальнення

Відмітка про виконання
Провести педради
1.Про підсумки діяльності навчального закладу у 2016-2017 навчальному   році  та завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік.

2. Про організований початок навчального року: погодження річного плану роботи НВК на 2017-2018 навчальний рік; затвердження режиму роботи НВК; про організацію методичної роботи (робота ШМО, робота вчителів над методичною темою) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку НВК.

3. Про організацію індивідуального навчання.

4. Різне.

Серпень  

 

Прокурат В. Г.

 

 

 

 

 

Прокурат В. Г.

Пилипенко Н. Л.

 

ПР Рішення педради
1. Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу як потреба створення сучасного освітнього простору.

2. Про хід атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.

3. Роль культурної спадщини нашого народу в духовно-моральному розвитку дошкільників.

4. Про роботу НВК в умовах впровадження освітніх реформ.

5. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради

Жовтень  

Пилипенко Н. Л.

Прокурат В. Г.

 

Герасим М. М. Прокурат В. Г.

 

ПР Рішення  педради
1. Умови врядування в НВК: аналіз, проблеми, пошук нових ефективних форм його роботи.

2. Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з математики (6, 7 та 9 класи).

3. Про стан викладання і рівень навчальних досягнень з базових дисциплін учнів 2 класу.

4. Про розвиток естетичних смаків дошкільнят на заняттях з музики.

Грудень  

Прокурат В. Г.

 

Прокурат В. Г.

 

Пилипенко Н. Л..

 

 

Герасим М. М.

ПР Рішення  педради
1. Про роботу з обдарованими учнями (участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах).

2. Про організацію участі випускників 11 класу  у ЗНО.

3. Про стан викладання і рівень навчальних досягнень з української мови та літератури учнів 5 та 10 класів.

4. Про аналіз виховної роботи за І семестр 2017-2018 навчального року.

5. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради

Січень Пилипенко Н. Л.

 

Прокурат В. Г.

 

Пилипенко Н. Л.

 

Герасим М. М.

ПР Рішення педради
1. Вибір предметів ДПА в 9 класі. Звільнення учнів 9, 11 класів від ДПА.

2. Про стан викладання і рівень навчальних досягнень з англійської мови учнів 4 та 9 класів.

3. Про стан викладання і рівень навчальних досягнень з базових дисциплін учнів 4 класу.

4. Формування музичниї культури школярів на уроках музичного мистецтва.

5. Про підсумки проведення роботи з профілактики виробничого та побутового травматизму серед учасників НВП.

6. Комунікативне мовлення дошкільнят – шляхи формування мовленнєвого етикету.

Березень  

Прокурат В. Г.

 

Прокурат В. Г.

 

Пилипенко Н. Л.

 

Герасим М. М.

 

 

Пилипенко Н. Л.

 

Герасим М. М.

ПР Рішення педради
1. Життєва компетентність дошкільників та її розвиток у 2017-2018 н.р.

2. Про проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної практики у 5-8, 10 класах.

3. Нагородження учнів 2-10-х класів По­хвальними  листами «За високі досягнення у навчанні».

4. Нагородження випускників 11-х класів Похвальною грамотою «За особливі досягнення при вивченні окремих предметів».

5. Допуск учнів 9-го класу до ДПА.

6. Про випуск учнів 11 класу.

7. Про  підсумки правовиховної роботи у НВК за 2017-2018 н.р.

Травень  

Герасим М. М.

 

Пилипенко Н. Л.

 

Пилипенко Н. Л.

 

 

Прокурат В. Г.

Прокурат В. Г.

Прокурат В. Г.

 

Герасим М. М.

ПР Рішення педради
1.Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів з базових дисциплін за 2017-2018 і 2016-2017 навчальні роки.

2. Про випуск учнів 9 класу.

3. Про перевід учнів 5-8, 10 класів у наступні.

4. Про підсумки ДПА учнів 4, 9  та 11 класів.

5. Аналіз виконання плану роботи НВК за минулий навчальний рік.

Червень  

Пилипенко Н. Л.

Прокурат В. Г.

Пилипенко Н. Л.

Пилипенко Н. Л.

 

Прокурат В. Г.

ПР Рішення педради
Провести наради при директору
1. Про режим роботи навчального закладу. Про організацію чергування вчителів.

2. Про підсумки проведення медичного обстеження працівників школи.

3. Про організацію роботи з молодими вчителями.

4.  Про організацію роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями під час навчально-виховного процесу.

5. Про забезпечення підручниками учнів навчального закладу.

6. Про організацію харчування в навчальному закладі.

серпень НД Протокол
1. Про організацію та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

2. Про організацію роботи з атестації вчителів.

3. Про підготовку навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Про підсумки роботи щодо виконання ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту» та Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646.

вересень НД Протокол
1. Про підсумки роботи щодо обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-го класу 2017 року.

2. Про хід атестації вчителів.

3. Про виконання єдиних вимог до ведення шкільної документації. 4. Про стан ведення щоденників учнями початкових класів.

жовтень НД Протокол
1. Про стан адаптованості учнів 1-го та 5-го класу.

2. Про посилення відповідальності педагогічних працівників щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

3. Про стан роботи з охорони праці в навчальному закладі.

листопад НД Протокол
1. Про стан ведення щоденників учнями 5-9-х класів.

2.  Про рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2017-2018 навчального року.

3. Про виконання єдиних вимог до ведення шкільної документації..

4. Про хід виконання навчальних програм за І семестр 2017-2018 навчального року.

грудень НД Протокол
1. Про організацію харчування учнів у навчальному закладі за І семестр 2017-2018 навчального року.

2. Про заборону тютюнопаління у приміщенні і на території навчального закладу.

3. Про посилення відповідальності педагогічних працівників щодо недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу.

4. Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2017-2018  років.

січень НД Протокол
1. Про організацію правовиховної роботи в навчальному закладі.

2. Про організацію заходів з благоустрою території навчального закладу.

3. Про визначення мережі класів та гуртків у 2018-2019 навчальному році.

лютий НД Протокол
1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017-2018  навчальному році.

2. Про організацію повторення навчального матеріалу.

3. Про стан роботи вихователів у дошкільному відділенні

бекрезень НД Протокол
1.Обговорення проекту плану роботи НВК на новий навчальний рік.

2.Про проведення навчальної практики та навчальних екскурсій для учнів 1-4, 5-8 класів.

3. Про організацію роботи з профорієнтації та працевлаштування випускників школи.

квітень НД Протокол
1.Про виконання навчальних програм з базових дисциплін.

2.Про рівень навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

3. Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул.

4. Про підсумки роботи педколективу щодо попередження та профілактики правопорушень і злочинності, шкідливих звичок, наркоманії та СНІДу.

5. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

травень НД Протокол
1.Про виконання навчальних програм з базових дисциплін.

2.Про рівень навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

3. Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул.

4. Про підсумки роботи педколективу щодо попередження та профілактики правопорушень і злочинності, шкідливих звичок, наркоманії та СНІДу.

5. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

червень НД Протокол

3.2. Науково-дослідницька робота  вчителів

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Рівень

обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання
1. Використання   iнформацiйно-комунікаційних технологiй при вивченнi предметiв  iнвapiaнтної та варiативної складових навчального плану Упродовж навчального року Керівники  ШМО МР Інформація
2. Написання  методичних розробок Упродовж навчального року Керівники  ШМО МР Збірник  статей

 

 

 

 

 

3.3. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Рівень обговорення Форми

узагальнення

Відмітка про виконання
1. Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану  відділу  освіти  і планом курсової перепідготовки До 04.09.2017

за окремим

графіком

 Пилипенко Н. Л.

 

 

НД Наказ
2. Організувати курсову перепідготовку вчителів у 2017-2018 навчальному  році До 04.09. 2017,

за окремим

графіком

 Пилипенко Н. Л. НД Наказ
3. Скласти план атестації на 2017-2018 н. р. До 15.09. 2017  Пилипенко Н. Л. НД Графік
4. Скласти і затвердити склад атестаційної комісії До 20.09. 2017  Прокурат В. Г. НД Наказ
5. Скласти і затвердити графік атестації вчителів До  10.10. 2017 Пилипенко Н. Л. НД Наказ
6. Скласти та затвердити план роботи  атестаційної комісії НВК у 2017-2018 навчальному  році До 20.09. 2017  Пилипенко Н. Л.  НД Наказ
7. Скласти графік відкритих уроків та організувати їх проведення та відвідування До  20.09. 2017

протягом року

 Пилипенко Н. Л. НД Графік,

КК

8. Організувати відвідування колективних форм методичної роботи району За планом  ВО  Пилипенко Н. Л. НД КК
9. Провести методичний тиждень Квітень Пилипенко Н. Л.

Голова МР,

керівники  ШМО

МР План проведення
10. Організація методичного  супроводу  роботи  вчителів – предметників, які  працюють  в  11  му класі  з питань  підготовки  учнів  до  ЗНО-2018 Упродовж навчального року  

керівники ШМО

МР План проведення
12. Провести предметні дні за таким графіком:

·     початкової школи

·     образотворче мистецтво та трудове навчання

·     історія, правознавство

·     фізичне культура та захист Вітчизни

·     математика, фізика, інформатика

·     українська мова та література

·     зарубіжна література, художня культура

·     англійська мова

·     біологія, хімія,

·      географія, природознавство, основи здоров’я

 

квітень

січень

грудень

січень

квітень

березень

лютий

грудень

жовтень

листопад

 

керівники ШМО, методична рада

 

 

МР Наказ,

звіт вчителів про проведення

 

 

3.4. Атестація педагогічних працівників та курсова перепідготовка

Атестація педагогічних працівників НВК проводиться відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 27), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135.

Алгоритм атестації

Місяць року Заходи
Вересень 1.   Вивчення в колективі Типового положення про атестацію педпрацівників та змін до Типового положення

2.   Видання наказу про затвердження атестаційної комісії І рівня

(до 20 вересня)

Жовтень 1.   До 10 жовтня:

·       атестаційна комісія приймає заяви на позачергову  атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника закладу про присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання

·       скласти списки педпрацівників, які підлягають черговій атестації

2.   До 20 жовтня розглянути документи й затвердити графік атестації (наказом) та списки педпрацівників, які атестуються.

3.   Конкретизація завдань членам атестаційної комісії.

Листопад 1. Індивідуальні співбесіди з педпрацівниками, які атестуються.

2. Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівника.

Грудень 1. Робоче засідання атестаційної комісії.

2. Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівника.

Січень-лютий 1. Робоче засідання атестаційної комісії.

2.. Атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педпрацівника.

Березень 1.   До 1 березня подання до атестаційної комісії характеристик працівників, що атестуються.

2. До 15 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох примірниках.

3. Ознайомлення педпрацівників з атестаційними матеріалами (не пізніше, ніж за 10 днів до підсумкового засідання).

4. Засідання атестаційної комісії (підсумкове). Видання наказу за результатами атестації

Квітень 1. Засідання атестаційної комісії II рівня.
Травень 1. Погодження перспективного плану атестації з курсами підвищення кваліфікації учителів.

 

Атестація педагогічних працівників

№ з/п Назва заходу

 

Термін проведення Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Ознайомлення вчителів, які атестуються, з нормативними документами атестації. Вересень

 

ЗДНВР

 

Інформація

 

2 Створення атестаційної комісії I рівня До 20 вересня Директор

 

Наказ
3 Затвердження плану курсової підготовки й узгодження його з відділом освіти  Нововодолазької  РДА Вересень Директор План, заявка
4 Подання заяв на позачергову атестацію та складання списків педпрацівників, що підлягають черговій атестації До 10 жовтня ЗДНВР

 

Заяви, список
5 Оформлення куточка «Атестація педпрацівників» Жовтень ЗДНВР

 

Куточок
6 Складання графіка атестації

Затвердження списків педпрацівників, які атестуються

До 20 жовтня ЗДНВР

 

Графік
7 Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються До 15 березня Атестаційна комісія Атестаційний лист
8 Подання до атестаційної комісії характеристик працівників, які атестуються До 01 березня ЗДНВР

 

Характеристики
9 Провести наради та засідання методичних об’єднань з питань атестації (за окремим графіком) Протягом року Директор Протоколи
10 Декада вчителя, який атестується. Вивчення та аналіз системи роботи вчителів, які атестуються Протягом року Атестаційна комісія Інформація
11 Творчі звіти вчителів, які атестуються Березень Атестаційна комі-сія, методична рада Творчі звіти, протокол
12 Проведення анкетування серед учнів і батьків з метою виявлення громадської думки за анкетою «Учитель очима дітей» Лютий Директор Анкети
13 Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються, для розгляду на засіданнях атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами Березень Директор, заступ-ники директора Атестаційні листи
14 Методична рада з питань атестації Березень Директор Протокол
15 Підбиття підсумків атестації педпрацівників НВК: наказ, звіт, нарада До 01 квітня Директор Протокол

Наказ

 

3.5. Робота з  молодими учителями

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Рівень

обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання
1. Оновити банк даних молодих вчителів та вчителів, що потребують  методичної підтримки. До 05.09.2017  Пилипенко Н. Л. МР КК  
2. Призначити наставників для

молодих вчителів та вчителів, що потребують підтримки

До 05.09.2017  Прокурат В. Г. МР Наказ  
3.Провести співбесіди:

– планування навчальної роботи,

– зміст програмного матеріалу;

– ведення шкільної документації

До 05.09.2017

 

 Пилипенко Н. Л. МР КК
4.Скласти план спільної роботи молодого учителя та учителя-наставника До 10.09.2017  Пилипенко Н. Л. МР КК
5.Організувати відвідування методоб’єднань  в районі Упродовж  навчального року  Пилипенко Н. Л. НД КК
6. Організувати взаємовідвідування уроків молодих вчителів та вчителів-наставників

 

Упродовж  навчального року Пилипенко Н. Л. МР КК
7.Організувати роботу з самоосвіти Упродовж навчального . року Пилипенко Н. Л. МР Творчий звіт
8. Заслухати творчі звіти молодих вчителів на засіданні методичної ради Травень Пилипенко Н. Л. МР Протоколи

методичної ради

9.Організовувати позакласну роботу молодих вчителів Упродовж навчального  року Пилипенко Н. Л. МР КК
10.Провести відкриті уроки молодими вчителями та вчителями, що потребують методичної підтримки За окремим

графіком

Пилипенко Н. Л. МР КК

 

3.6. Робота з обдарованою молоддю

Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Рівень обговорення Форми

узагальнення

Відмітка про виконання
1.Виявити учнів  НВК, які братимуть участь у предметних і творчих конкурсах Вересень-

Жовтень

Пилипенко Н. Л.

Вчителі-предметники

НД Наказ
2.Закріпити вчителів-предметників за учнями, які беруть участь у предметних і творчих конкурсах Жовтень Пилипенко Н. Л. НД Наказ
3. Провести І (шкільний)  етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з  навчальних предметів Жовтень  Пилипенко Н. Л.

Вчителі-предметники

НД

НЗД

Наказ
4. Організувати додаткові заняття з переможцями шкільних олімпіад Жовтень-листопад Керівники ШМО,

Вчителі-предметники

НЗД

Інформація

5. Поновити банк даних „Обдаровані діти” Вересень Пилипенко Н. Л. НЗД Банк даних
6. Організувати роботу по створенню банка  грамот і нагороджень Упродовж навчального  року Пилипенко Н. Л. НЗД Банк даних
7.Проводити консультації психолога  для батьків обдарованих дітей Упродовж навчального  року Практичний психолог НЗД Книга відвідування
8. Організувати додаткові заняття з обдарованими дітьми Упродовж навчального  року  Пилипенко Н. Л.

Керівники ШМО

Вчителі-предметники

НД Усна доповідь
9. Організувати участь  у  заходах, які проводять ВНЗ Упродовж навчального. року  Пилипенко Н. Л. НЗД Наказ
10. Організувати участь учнів ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів За графіком відділу освіти  Пилипенко Н. Л. НД Довідка, наказ
11. Організувати участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  знавців  української  мови  ім. П. Яцика Жовтень Вчителі  укр. мови та літератури НЗД Наказ
12. Організувати участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» Жовтень, листопад Сорочинська М. Г.

Вчителі-предметники

НЗД Інформація
13. Організувати участь у Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру” Березень  Фостяк Г. М.

вчителі математики

НЗД Інформація
14. Організувати участь  у  Всеукраїнському  фізичному  конкурсі  „Левеня” Березень Пилипенко Н. Л. НЗД Інформація
21. Організувати участь у Інтернет-олімпіадах Упродовж навчального  року Пилипенко Н. Л. НЗД Інформація


 

Розділ 4. Становлення і розвиток виховної системи НВК.

 

4.1. Основні напрями удосконалення виховного процесу.

 Головним критерієм ефективності виховної роботи у навчальному закладі виступає рівень національної та патріотичної свідомості учнів, навчальної та суспільної активності, рівень соціалізації дітей з особливими потребами в оточуюче життєве середовище, ступень переростання виховання у самовиховання.

Досягнення цього забезпечується високим рівнем та постійним вдосконаленням навчально-виховного процесу в таких основних напрямах:

– розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;

– прищеплення в учнів шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

– виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного і відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь;

– виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності;

– виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, поваги до сім’ї;

– гуманістична направленість навчально-виховного процесу, повага до особистості учнів;

– демократизація навчально-виховного процесу;

– врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру;

– виховання особистості через залучення до активної діяльності, соціалізації у суспільстві і всебічний зв’язок школи з життям;

– виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності учнів;

– збереження й зміцнення морального та фізичного здоров’я  учнів.

Пріоритетними напрямами виховного процесу у навчально – виховному комплексі є:

 – удосконалення національно-патріотичного та громадянського виховання;

– подальший розвиток учнівського самоврядування;

– комплексне вирішення проблем соціалізації дітей з особливими потребами до життя у сучасному світі.

Змістовною стороною завдань національно-патріотичного та громадянського виховання є:

– формування високих духовно-моральних принципів та громадянської відповідальності;

– формування патріотичних якостей і свідомості молоді на основі культурних цінностей, славних трудових і бойових традицій народу;

– формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ серед учнівської молоді, правопорушень, бездоглядності;

– визначення власних ціннісних орієнтацій, відношення до традицій і культури свого народу.

Учнівське самоврядування – це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечують комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до усвідомленої систематичної участі в справах школи, класу, до вирішення важливих питань життя колективу.

Основними напрямками розвитку учнівського самоврядування в навчально – виховному комплексі є:

 – надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності;

– активне залучення їх до всіх сфер життя учнівського колективу;

– збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив;

– наділення учнів реальними правами та обов’язками;

– повага адміністрації та педагогів школи  до самостійних думок та рішень учнівського самоврядування, його органів;

– відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності;

– тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчання мистецтву управління;

– розширення рамок гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх його органів.

Вся система виховної роботи, виховна модель навчально – виховного комплексу в цілому покликана комплексно вирішувати проблеми соціалізації дітей до життя у сучасному світі.

 

4.2.Організаційна частина

Зміст діяльності Відповідальні Клас Термін Відмітки

про виконання

1. Скласти  план    виховної  роботи  школи. ЗДВР 1 – 11 До  01.09  
2. Організація  самоврядування:

–        в  класах;

–        по  школі

Класні  керівники, педагог-організатор 1  – 11 До 15.09  
3. Оформлення  класних  куточків, куточків «Живи, книго!» Класні  керівники 1 – 11 До 15.09  
4. Організація  чергування  по  школі. ЗДВР 7 – 10 До  08.09  
5. Організувати  роботу  гуртків, узгодити  план  їхньої  роботи. ЗДВР 1 – 11 До  11.09  
6. Провести  нараду  з  класними  керівниками  з  питань  планування  виховної  роботи  на  І семестр ЗДВР 1 – 11 10.09  
7. Провести  громадський  огляд  умов  життя  і  виховання  учнів Класні  керівники, практичний  психолог  

1 – 11

Протягом

місяця

 
8. Операція «Сім’я». Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  умов  сімей  категорійних  дітей. Організація  роботи  школи  з  опікунською  радою  по  виявленню  і  допомозі  дітям, які  потребують  допомоги. Класні  керівники, адміністрація 1 – 11 Протягом  місяця  
9. Організувати  роботу  методичного  об’єднання  класних  керівників. ЗДВР 1 – 11 До  18.09  
10. З’ясувати  контингент  учнів  шкільного  віку  в  мікрорайоні  школи  з  метою  виявлення  учнів  не  охоплених  навчанням. Класні  керівники 1 – 11 Протягом  місяця  
11. Виявити  дітей  з  девіантною  поведінкою, поставити  їх  на  шкільний  облік. Класні   керівники 1 – 11 До 20.09  
12. Операція «Турбота». Уточнення  та  упорядкування  списків  учнів  груп  ризику  та  дітей, що  потребують  особливої   педагогічної  уваги: дітей – сиріт,напівсиріт, дітей  під  опікою, дітей  з  багатодітних  сімей, чорнобильців. Практичний  психолог 1 – 11 До  20.09  
13. Організація  і  проведення  операцій:

–        «Урок»

–        «Допоможемо  дітям»

Практичний  психолог 1 – 11 Вересень  
14. Організація  та  проведення  акцій:

–        «Живи, книго!»

–        «Зовнішній  вигляд  учнів»

–        «Поміч»

Бібліотекар, УС, педагог-організатор 1 – 11 Протягом  року  
15. Проводити  робочі  лінійки  щодо  аналізу  роботи  і  життя  школи  ЗДВР, педагог-організатор, УС 5 -11 1 раз на  тиждень  
16. Скласти  графік  чергування  вчителів  по  школі. ЗДВР До 11.09  
17. Взяти  участь  у  районних  змаганнях  і  конкурсах:

–        «Сурми  звитяги»;

–        «Зірочки»

–        Інтелектуальна  гра «Що? Де?Коли?»

–        Конкурс  колядок, щедрівок  та  новорічних  віншувань;

–        «Молодь  обирає  здоров’я»

–        Конкурс  читців  творів Т.Шевченка

–        Свято  Героїв

ЗДВР

Вчителі  музики, основи  здоров’я, української  мови, фізкультури, педагог-організатор

1 – 11 Протягом  року  
18. Провести  традиційні  шкільні  свята:

–        День  знань;

–        День  вчителя;

–        День  українського  козацтва;

–        День УПА

–        Андріївські  вечорниці;

–        Свято  Миколая;

–        Новорічні  та  Різдвяні  свята;

–        Шевченківські  дні;

–        Свято  Букварика;

–        Свято  Матері;

–        Останній  дзвоник.

 ЗДВР, педагоги-організатори,  класні  керівники, вчитель  музики  

 

4.3. Планування виховної роботи

 

ВЕРЕСЕНЬ

Місячник основ безпеки життєдіяльності

та формування здорового способу життя

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. День  Знань.

Свято  Першого  дзвоника.

01.09 Адміністрація НВК
2. Проведення перших уроків: «Україна на карті Європи» 01.09 Класні  керівники
3. Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки в загальноосвітніх навчальних закладах. Із цією метою:

 • розробити цикл виховних заходів з питань вивчення і тлумачення державної та національної символіки;
 • налагодити навчання чергових класів щодо проведення щотижневої ранкової лінійки з виконанням Державного Гімну України;
 • поновити куточки національної символіки в усіх класах.
Протягом року Адміністрація НВК
4. Провести виховні  заходи «Історія і розвиток символів держави» вересень Класні керівники
5. 08.09  День  фізичної  культури і спорту

Спортивні змагання (5 – 11 кл.)

Веселі старти «Малятко – здоров’ятко» (1 – 4 кл.)

Виставка малюнків «В здоровому тілі – здоровий дух»

– «Олімпійський урок»

11.09- 15.09 Вчитель фізичної культури, класоводи
6. Шкільний осінній вернісаж «Щедрі дари осені», виставка творчих робіт осінньої тематики. вересень Вчитель біології, педагог-організатор
7. 21.09 – Міжнародний день миру. Конкурс  дитячого  малюнку  на   на  тему  „Кольори  дитячих  мрій ” 19.09 Класні керівники

1-5 класів

8. 30.09 – Всеукраїнський день  бібліотек. Акція «Живи, книго!»

Знайомство із шкільною бібліотекою (1 клас)

29.09 Бібліотекар.

Класовод 1 класу

9. Місячник безпеки руху «Увага! Діти на дорозі!»

Конкурс дитячого малюнка «Безпека дорожнього руху»

Г/с «Виконуй правила дорожнього руху – бережи своє здоров’я» (5 – 11 кл.)

Вивчення правил вуличного руху.(1-4 кл.)

вересень  

Учитель образотворчого мистецтва

Класні керівники

 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Поновити банк даних (соціально-педагогічний паспорт ) про дітей соціально-незахищених категорій. до 15.09 Психолог,

класні керівники

2. Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення учнів схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин. Вивчити умови проживання дітей, які потребують особливої уваги. до 15.09 Психолог,

класні керівники

3. Операція  „Турбота”. Уточнення  та  упорядкування  списків  учнів  груп  ризику  та  дітей,  що  потребують  особливої  педагогічної уваги. до 15.09 Класні керівники

педагог-організатор

4. Операція  „Сім’я”. Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  умов   сімей категорійних дітей . до 22.09 Класні керівники

1-11класів, психолог

5. Операція  „Підліток”. Рейд-перевірка  умов  проживання  учнів,  схильних  до  правопорушень,  складання  актів. до 25.09 Класні керівники

 

6. Залучити дітей із соціально-незахищених категорій до участі в секціях, гуртках. Створити умови для змістовного відпочинку і дозвілля дітей. до 18.09 Класні керівники, керівники гуртків
7. Створити   на  новий  навчальний  рік  шкільну  комісії  по  профілактиці  правопорушень  серед  неповнолітніх. до 18.09 ЗДВР
8. Засідання ШРПП до  19.09 Члени ШРПП
9. Проведення  анкетування  з  учнями  і  батьками  з  метою  вивчення  сім’ї. вересень Класні керівники

1-11класів

10. Організація  роботи  по  з’ясуванню  місця  навчання  випускників  9-го,11-го класів до  15.09 Класні керівники
11.

Організація  чергування  класів  по  НВК  та  в їдальні.

з  02.09 Класні керівники

7-11 класів

12.

Година  спілкування  „Про  необхідність  дотримання внутрішкільного  розпорядку “

з 02.09 Класні керівники

1-11класів

13.

Розробити заходи по превентивному вихованню

вересень Класні керівники
14.

Призначити громадського інспектора з охорони прав дитини.

вересень Адміністрація НВК
15.

Організовувати зустрічі учнів школи з працівниками центру соціальних служб для молоді

протягом року Адміністрація НВК
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВ’Я  УЧНІВ

1. 08.09  – День  фізичної  культури і спорту

Спортивні змагання.

Веселі старти : «Малятко – здоров’ятко»

11.09 – 15.09 Вчитель фізкультури
2. Першість  школи  по  футболу,  присвячена  Дню  фізкультури  і  спорту. 12.09 Вчитель  фізкультури
3. Єдиний урок «Олімпійський урок» 11.09 Класоводи, класні керівники
4. Тиждень  безпеки  руху  і  попередження  дитячого  травматизму  «Увага! Діти на дорозі!» Вересень

 

Класні керівники вчитель
5. Шкільні спортивні змагання з футболу Протягом місяця Вчитель фізкультури
 

ІV.    РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. З метою розвитку в учнів інтересу до навчання проводити предметні декади (за окремим графіком); ігри інтелектуального характеру. протягом року Адміністрація НВК
2. Поновити  шкільний  банк  даних  обдарованих  дітей. вересень Класні  керівники
3. Розробити заходи щодо організації роботи з розвитку обдарованості дитини до 15.09 Адміністрація НВК
4. Налагодити роботу гуртків,секцій, за інтересами,узгодити плани їхньої роботи. до15.09 Класні керівники
5. Створити інформаційний банк даних (паспорт) про зайнятість учнів в позаурочний час. до 15.09 Класні керівники
6. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Колосок» (природничий) Протягом року Вчитель біології
7. Підготовка до предметних олімпіад Протягом місяця Вчителі предметники
8. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Бобер» ( з інформатики) Протягом року Вчитель інформатики
9. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Левеня» ( з фізики) Протягом року Вчитель фізики
10. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру» ( з математики) Протягом року Вчитель математики
 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ 

1. Сприяти активній участі учнівського самоврядування в проведенні загальношкільних заходів. протягом року педагог-організатор
2. Проведення  виборів кабінету міністрів до 14.09 педагог-організатор
3. Вибори  органів  учнівського самоврядування  в  класних  колективах. 04.09-08.09 Класні керівники

2-11 класів

4. Організувати роботу шкільного  інформаційного  агентства:

 • забезпечувати випуск шкільної газети «Школяр»;
 • випуск бюлетенів за підсумками виховних заходів,конкурсів, змагань.
протягом року Кабінет міністрів
5. Оголошення конкурсу  підсумків «На кращий клас року» 08.09 Президент УС
6. Скласти графік чергування по школі учнів та вчителів школи. До 04.09 ЗДВР
7. Засідання Кабінету міністрів та мерів класів 11.09 Педагог-організатор
8. Проведення тематичних лінійок Кожного

понеділка

Міністерство інформації
9. Випуск шкільної стінної газети «Школяр» Кожної

п’ятниці

Міністерство інформації
10. Випуск санітарного бюлетеня «Екран чистоти» Кожного місяця Міністерство здоров`я
 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ НВК, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Обговорення  питань  готовності  школярів  до  нового  навчального  року. 1.09 Класні керівники

Адміністрація НВК

2. Провести  спільні  батьківські  збори  батьків:

учнів1 класу «Адаптація учнів до школи»;

учнів 5 класу «Роль  батьків в  подоланні труднощів адаптаційного  періоду  у п’ятикласників» .

Зустріч  з психологом  НВК.

08.09  

Адміністрація  НВК

Класні  керівники

 

Психолог НВК

3.

Заняття  батьківського  всеобучу.

(за окремим планом)

протягом місяця Класні керівники
4. Обрання  батьківських  комітетів  в  класах,  делегування  від  класів  представників    до батьківського  комітету  НВК. До  21.09 Класні керівники
5. Залучати батьківську громадськість до проведення колективних творчих справ, вечорів, конкурсів, проведення екскурсій. протягом року Класні керівники

Батьківський комітет НВК

6. Засідання загальношкільного  батьківського  комітету

«Особливості організації навчального процесу дітей»

28.09 Адміністрація НВК
 
 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

1. Участь учнів школи в акції «Допомога птахам» вересень Вчитель  біології
2. Проведення цільових  екскурсії  «Заглянь  в  природу  нашого  села» вересень Класні керівники

1-4    класів

3. Участь  учнів  школи  в екологічній  акції  по  збору  вторинної сировини . протягом року Педагоги-організатори

Класні керівники

4. Закріпити територію НВК за класами для підтримки її в належному санітарному стані протягом року. вересень Адміністрація НВК
5. Організовувати  профорієнтаційні лекції, творчі зустрічі бесіди для старшокласників з трудового законодавства і проблем підготовки молоді до життя в ринкових умовах. протягом року  Адміністрація НВК

Класні керівники

6. Оформити постійно діючу виставку літератури, матеріалів періодичної преси в шкільній бібліотеці «Цікаве про професії». вересень Бібліотекар

 

ЖОВТЕНЬ

Місячник національно-патріотичного виховання

 «МИ УКРАЇНЦІ – ВЕЛИКА РОДИНА, МОВА І ПІСНЯ У НАС СОЛОВ’ЇНА»

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Тематична лінійка присвячена Дню громадян похилого віку

Проведення виховних годин «Поспішаймо робити добро».

02.10 Класні керівники
2. Виховні години до 525 – річчя козацького руху в Україні Вересень-грудень Класні  керівники
3. 04.10 – Міжнародний день захисту тварин

Конкурс малюнків «Улюблена моя тваринка»

Протягом тижня Класні керівники

1-4 класів

4. Літературно-музична композиція до 75 річниці УПА 13.10 9 клас,  Баховська І. Й. Педагоги-організатори
5. Районний конкурс патріотичної пісні «Сурми звитяги»

Шкільний конкурс строю та пісні

12.10

5.10

Вчитель музичного мистецтва
6. Скласти план на осінні канікули до 28.10 Педагоги-організатори
7.

Аналіз  зайнятості  в  гуртках  категорійних  дітей  (сиріт,  напівсиріт,  дітей        позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  схильних  до  правопорушень).

08.10 Класні  керівники
8.

Благодійна акція «Допоможи воїнам АТО»

Протягом року Класні колективи
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ.  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Аналіз  стану  відвідування  школи  учнями,  схильними  до  правопорушень.

Систематично Педагоги-організатори

психолог

2.

Профілактичні бесіди працівників поліції з учнями, схильними до правопорушень

Протягом  року ЗДВР
3.

Зустріч  з  працівниками  правоохоронних  органів.  Перегляд  тематичних  відеофільмів.

Протягом місяця Класні керівники
4.

Проведення  індивідуальних  бесід  з  учнями,  які  схильні  до  правопопорушень.    Анкетування.  Діагностика даної категорії учнів.

Постійно Психолог

Класні керівники

 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. 14.10 – День українського козацтва.

Спортивне  свято  «Козацькі забави».

13.10  

Вчитель фізкультури

2. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Як діяти при пожежі» жовтень Класні керівники
3. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Обережно! Гриби можуть бути отруйними». жовтень Класні керівники
4. Бесіди безпеки життєдіяльності «Дотримання правил техніки безпеки під час  осінніх канікул» жовтень Класні керівники
 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Участь  учнів  в  шкільних  предметних  олімпіадах.

жовтень Учителі-предметники
2.

Аналіз  зайнятості  учнів  в  гуртках,  секціях.

10.10 ЗДВР
3.

Шкільний етап  Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика.

жовтень-листопад Учителі української мови та літератури
4. Підготовка до ІІ туру предметних олімпіад Протягом місяця Вчителі-предметники
 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК,  БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Батьківські  збори (за окремим графіком)

жовтень Класні керівники
2.

Заняття  батьківського  всеобучу.

(за окремим планом )

кожного місяця Класні керівники
 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

1. 04.10 – Міжнародний день захисту тварин

Конкурс малюнків «Улюблена моя тваринка»

Протягом тижня Класні керівники
2. Проведення санітарного дня «Чистий четвер» Кожного четверга Міністерство «Добрих справ»
3. Проведення операції «Де живемо там порядок наведемо». постійно Міністерство «Добрих справ»
4. Бесіда з старшокласниками «Твоя майбутня професія» жовтень Класні керівники

 

ЛИСТОПАД

Місячник морально-етичного виховання

«ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА»

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Тематична лінійка, присвячена річниці утворення ЗУНР 06.11 Вчитель історії
2. 09.11 – День української писемності

Урочиста лінійка «Барви рідного слова»

Виставка літературних та періодичних видань

09-10.11 Вчителі української мови

Бібліотекар.

3. 15.11 – Міжнародний день боротьби проти паління.

Виховні години «Шкідливі  звички: до чого це  веде ?».

15.11 Класні керівники
4. Тематична лінійка до Дня толерантності

Тренінг «Вчимося бути толерантними»

11.11 Педагоги-організатори
5. Родинне свято «Я, родина, Україна» 21.11 Класний керівник

8 класу

6. Тематична лінійка до Дня пам’яті жертв голодомору

Акція «Незабудки пам’яті»

Година пам’яті: «Ми низько голови схиляємо»

Книжкова виставка «Запали свічку»(Пам’яті жертв голодомору 32-33р.р.)

24.11 Педагоги-організатори, класні керівники

Бібліотекар

7. Лінійка-реквієм, присвячена подіям на Майдані періоду Революції Гідності 21.11

 

УС, педагоги – організатори
8. Конкурс інтелектуальної гри «Що? Де? Коли? Листопад УС, педагоги-організатори
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Аналіз  стану  відвідування  школи  учнями,  схильними  до  правопорушень.

Систематично Педагог-організатор

психолог

2.

Виховні години: «Чому ми не бережемо своє здоров’я»

15.11 Класні керівники
3.

Зустріч  з  працівниками  правоохоронних  органів.  Перегляд  тематичних  відеофільмів.

Протягом місяця Класні керівники
4.

Проведення  індивідуальних  бесід  з  учнями,  які  схильні  до  правопопорушень. Анкетування.  Діагностика даної категорії учнів.

Постійно Психолог

Класні керівники

5.

В  шкільній  бібліотеці  оформити  виставку «Вивчаємо  свої  права  та  обов’язки».

Протягом місяця Бібліотекар
6.

До  міжнародного дня інвалідів (03.12) участь в акції «Дай руку другу»

листопад Педагог-організатор
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВ’Я  УЧНІВ

1.

Першість  школи  по  баскетболу

Протягом місяця Вчитель фізкультури
2.

Дружні  спортивні  зустрічі  між  класами.

Протягом місяця Вчитель фізкультури
3. 15.11 – Міжнародний день боротьби проти паління.

Виховні години «Шкідливі  звички: до чого це  веде ?».

 

Протягом місяця

 

Класні керівники

4. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Правила поведінки учнів у громадських місцях» Протягом місяця Класні керівники
5.

Бесіди з безпеки життєдіяльності «Безпека при роботі з електрикою»

Протягом місяця Класні керівники
6. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Якщо зайнявся електроприлади» Протягом місяця Класні керівники
7. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Техніка безпеки у разі виникнення пожежі» (інст.) Протягом місяця Класні керівники
8. Шкільні спортивні змагання з шахів Протягом місяця Вчитель фізкультури
 

ІV. РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. 09.11 – День української писемності

Тиждень української мови (за окремим планом)

06-09.11 Вчителі української мови та літератури
2.

Участь в районному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

15-21.11 Вчителі української мови та літератури
3. Природничий конкурс  «Колосок» для 2-11 класів Протягом місяця Вчитель біології
4. Районний етап конкурсу «Новорічна композиція» Протягом місяця Вчитель трудового навчання
5. Підготовка до ІІ туру предметних олімпіад Протягом місяця Вчителі-предметники
6. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру» ( з математики) Грудень Вчитель математики
 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

1.

Організація  роботи  по  випуску  щотижневика  «Операція  перерва».

Постійно Педагоги-організатори
2.

Конкурс на кращу мультимедійну презентацію класного учнівського самоврядування.

Протягом року УС

 

3.

Звітні  збори  мерів  класів  «Про  дотримання правил  внутрішкільного  розпорядку».

22.11 Педагоги-організатори, УС
4. Засідання Кабінету міністрів та мерів класів 07.11 Педагоги-організатори
5. Випуск санітарного бюлетеня Кожного місяця Міністерство здоров`я
6. Проведення тематичних лінійок Кожного

понеділка

Міністерство інформації
 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК,  БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Круглий стіл з представниками батьківської громадськості «Конфлікти з дитиною і             шляхи їх вирішення»

21.11 Адміністрація НВК
2.

Заняття  батьківського  всеобучу ( за  окремим планом )

Протягом місяця Класні керівники
3. Єдиний  день відкритих дверей  для  батьків:

відвідування уроків батьками учнів.

Протягом місяця Адміністрація НВК

 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1.

Генеральне  прибирання  кабінетів.  Підготовка  класів  до  зимового  періоду.

27.11 -30.11 Класні керівники
2. Залучення  учнів  до  практичної природоохоронної   роботи;  впорядкування  пришкільної  території. 16.11 Класні керівники
3. Екологічна акція « Безпечне довкілля» листопад Учитель біології

 

ГРУДЕНЬ

Місячник правових знань, правової пропаганди

і превентивного виховання

«ПРАВА СВОЇ ЗНАЙ – ТА ПРО ПРАВИЛА Й ОБОВ’ЯЗКИ НЕ ЗАБУВАЙ»

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. 01.12 – Всесвітній  день  боротьби  зі  СНІДом .

Тематична лінійка до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими.

01.12. Класний керівник

8 класу

2.

Тематична виставка «Вибір є завжди у кожного з нас»

Протягом місяця Бібліотекар
3. Тематична лінійка до Дня підписання акту про незалежність України 01.12. Класний керівник

9 класу

4. Тематична лінійка до Дня інваліда 04.12 Педагоги-організатори
5. Тематична лінійка до Дня збройних сил України

Спортивно-розважальна програма «Нумо, хлопці» (5 -9 клас)

06.12 Класний керівник

6 класу

6. 10.12- Всесвітній день захисту прав людини

Тематична лінійка до Дня захисту прав людини

Тиждень права (за окремим планом)

 

Протягом місяця

 

Класний керівник

11 класу

7. Свято до СВЯТОГО МИКОЛАЯ 19.12 Класний керівник

3 класу

8.

Новорічні  свята  для  учнів  1-11  класів.

26.12-27.12 Класні керівники
9.

Скласти план роботи на зимові канікули

Протягом місяця Педагоги-організатори
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. 10.12- Всесвітній день захисту прав людини

Тематична лінійка до Дня захисту прав людини

11.12 Класний керівник 11 класу
2. Тиждень права (за окремим планом) 11-15.12 Вчитель права

Класні керівники

3.

Засідання  Ради  профілактики .

15.12 Рада  профілактики
4.

Рейд-перевірка  умов  проживання  учнів,  схильних  до  правопорушень.

Операція  „Підліток”.

14.12 Класні керівники

5-11 класів

5.

Підведення підсумків діагностики «Рівень вихованості учнів»

29.12 Психолог школи
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Уроки мужності до Дня збройних сил України 06.12 Класні керівники
2. Спортивно-розважальна програма «Нумо, хлопці»  (5-8 класи) 06.12 УС, класні керівники
3. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Обережно! Ожеледиця» Протягом місяця Класні керівники
4. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Пітарди-небезпека для вашого життя» Протягом місяця Класні керівники
5. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Дотримання правил з техніки безпеки під час зимових канікул» Протягом місяця Класні керівники
 

ІV.  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1.

Виставка  новорічних плакатів, стіннівок, малюнків  «Візерунки  зими».

Протягом місяця Класні керівники
2.

Шкільний етап конкурсу «Новорічна іграшка» або «Новорічний костюм»

Протягом місяця Вчитель трудового навчання
3.

Висвітлення  результатів  участі  учнів  школи  в  олімпіадах, конкурсах на шкільному та районному сайтах .

систематично Адміністрація НВК
4.

Участь в районному  конкурсі  «Новорічна іграшка».

15.12 Вчитель трудового навчання
5.

Участь  учнів  школи  в  новорічній  акції  «Збережемо  ялинку»  (художні  твори,  малюнки,  фотографії).

22.12-27.12 Вчитель трудового навчання
6. Конкурс  плакатів  „СНІД  –  чума  ХХІ  століття”. До 01.12 Класні керівники

8-11 класів

 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ   

1. Підведення  підсумків  роботи  класних колективів   протягом  І  семестру.  Рейтинг  класних  колективів.  

25.12

Кабінет міністрів

Педагог-організатор

2. Підведення підсумків рейтингу «Кращий клас за тиждень» Кожної

п’ятниці

Президент та прем’єр- міністр
3.

Конкурс на кращу мультимедійну презентацію класного учнівського самоврядування.

Протягом року Кабінет міністрів

 

4.

Звітні  збори  мерів  класів  «Про  дотримання правил  внутрішкільного  розпорядку».

22.11 Педагоги-організатори

Кабінет міністрів

5. Засідання Кабінету міністрів та мерів класів 04.12 Педагоги-організатори
6. Випуск шкільної стінної газети «Школяр» Кожної

п’ятниці

Міністерство інформації
7. Випуск санітарного бюлетеня Кожного місяця Міністерство здоров`я
8. Спортивно-розважальна програма «Нумо, хлопці» 5-8 класи 06.12 УС, класні керівники
9.

Новорічні  свята  для  учнів  1-11  класів.

26.12-27.12 Класні керівники
 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК, БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

Засідання  загальношкільного батьківського  комітету  « Як допомогти дітям успішно розвиватися»

11.12 Адміністрація НВК
2.

Заняття  батьківського  всеобучу (за  окремим планом ).

Протягом місяця Класні керівники
3.

Співпраця з батьківською громадськістю при організації й проведенні екскурсій з учнями   школи.

протягом року Адміністрація НВК

Класні керівники

 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

1.

Генеральне  прибирання  класних приміщень.

Конкурс  на  кращу  класну  кімнату.

22.12 УС, класні керівники
2.

Акція  «Допоможи  птахам  взимку».

грудень Учитель біології
3.

Шкільний етап конкурсу «Ялинка без ялинки»

Протягом місяця Вчитель трудового навчання

 

СІЧЕНЬ

Місячник громадянського виховання

«УКРАЇНЦЯМИ МИ НАРОДИЛИСЯ»

З м і с т

Дата

Відповідальні

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1. Святкування Різдвяних свят.

Запалимо свічку

16-19.01 Класний керівник 6 класу
2. Тематична лінійка «День Соборності України» 22.01 Педагоги-організатори
3 Виховні години: «Ми – громадяни України», «Українська держава та її національна символіка» Протягом січня Класні керівники

1-11 класів

4. Бібліотечна виставка «Україна соборна і незалежна!» Протягом місяця Бібліотекар
5. Круглий стіл «Поговоримо про професії» січень 9 -11 класи
6. Тематична лінійка  «Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту» 26.01 Педагоги-організатори
7. Тематична лінійка  « День пам’яті Героїв Крут» 29.01 Класний керівник 10 класу
8 Бесіда «Згадай  їх – не забудь» (Пам’яті Героїв Крут) 29.01 Класні керівники
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ

1.

Тренінг  « Народження істини, а не загострення стосунків»

23.01 Психолог

Класні керівники

2. Уроки   чемності. „Бути  на  землі  Людиною” (тематика за вибором класних керівників). 17.01 Класні керівники
3. Відвідування сімей  з малозабезпечених, багатодітних, неповних, неблагополучних сімей.

Написання актів матеріально-побутових умов проживання

До 22.01 Класні керівники
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. . Бесіди  з  учнями  1-6  кл. про  небезпеку простудних  захворювань. 31.01 Класні керівники
2. Практикум  для учнів 6-11 класів про  надання  першої  медичної  допомоги  в  різних  життєвих  випадках «Це  повинен  знати  кожний». Протягом місяця  

Учитель ОБЖ

3. Зимові розваги (під час канікул) Канікули Учитель фізкультури,

класні керівники

4. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Якщо ви провалились на льоду» Протягом

місяця

Класні керівники
 

ІV.  РОБОТА З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Участь у конкурсі Колядок та Щедрівок Протягом місяця Вчитель  музики
2. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Левеня» ( з фізики) Протягом року Вчитель фізики
 

V. РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  

1.

Огляд  класних  кімнат.

19.01 Педагоги-організатори
2. Підведення підсумків рейтингу «Кращий клас за тиждень» Кожної

п’ятниці

Президент УС
3.

Звітні  збори  мерів  класів  “Про роботу класного самоврядування»

16.01 Педагоги-організатори

Кабінет міністрів

 

VІ. РОБОТА З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ НВК,  БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Батьківські  збори «Взаємозв’язок НВК, родини, громадськості у вихованні дітей» Протягом місяця Класні керівники
2.

Консультація-практикум для  батьків учнів   „Культура  поведінки  підлітка.  Як  її  виховувати?”

Січень Психолог
 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

1. Рейд-операція «Чисте довкілля» Протягом місяця Класні керівники
2.

Акція  «Допоможи  птахам  взимку»

Протягом

місяця

Учитель біології
3. Круглий стіл «Поговоримо про професії» Протягом

місяця

Класні керівники

9-11 класів

 

 

ЛЮТИЙ

Місячник сприяння творчому та інтелектуальному розвитку особистості

«ТВОРЧА МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ КРАЇНИ»

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. В рамках акції «Живи. Книго!» провести перевірку стану підручників 9.02 Бібліотекар
2. Вечір  відпочинку  до  дня  Святого  Валентина  „Коханням  дорожити  вмійте”. 14.02 Класний керівник

9 класу

3. 15.02 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Тематична лінійка до дня вшанування учасників бойових дій 16.02 Педагоги-організатори
4. Конкурс творчих робіт «Об‘єднаймося ж, брати мої» Протягом місяця Вчителі української мови
5. Тематична лінійка  до Дня рідної мови . 21.02 Вчителі української мови
6. Бібліотечна виставка «Рідна мова калинова» Протягом місяця Бібліотекар
7. Участь  у благодійній акції «Валентинка воїну АТО» Протягом місяця УС, педагоги-організатори
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ.   СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ.

1. Рейд-перевірка  учнівських  щоденників  учнів,  схильних  до  правопорушень. Протягом місяця Адміністрація НВК
2. Урок-роздум  «Естетика людських відносин і почуттів» Протягом місяця Класні керівники

9-11 класів

3. Проведення бесід  «Наркоманія – ворог суспільства». Протягом місяця Класні керівники

5-11 класів

 

ІІІ. СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Обережно – грип!» Протягом

місяця

Класні керівники
2. Бесіди з б.ж «Як захиститись від злочинця» Протягом

місяця

Класні керівники
 

ІV.  РОБОТА  З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Тематична  виставка

«Правильний вибір професії – важливий крок у житті»

 

01.02

Бібліотекар
2. До  міжнародного  дня  рідної  мови  ( 21.02 ).

Літературна  вітальня «Земля народжує  людину». Читання  власних віршів юними поетами  школи.

 

21.02

Вчителі  української мови і  літератури
 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Звіт  мерів класів  про  стан  збереження  учнівських  підручників. 07.02 Класні  керівники,

бібліотекар

2.

Огляд  класних  куточків.

Протягом місяця Педагоги-організатори
3. Підведення підсумків рейтингу «Кращий клас за тиждень» Кожної

п’ятниці

Президент УС
4.

Звітні  збори  мерів 7-11 класів  «Про  відповідальність чергових  по НВК».

05.02 Педагоги-організатори,

УС

 

VІ. РОБОТА З БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК, БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Засідання  загальношкільного батьківського  комітету

«Виховання у школярів загальнолюдських цінностей – один із головних аспектів розвитку особистості»

 

23.02

Голова  батьківського  комітету  НВК
2. Зустріч  з  батьками. Добровільне  тестування  «Чи  талановита Ваша  дитина» лютий психолог
 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРИРОДООХОРОННОГО,  ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ

1. З  метою обстеження  екологічного стану провести похід околицями  села. 19.02 Вчитель біології
2. Трудові  десанти.Упорядкування  класних  кімнат, території .

Генеральне  прибирання  шкільних приміщень

лютий Класні керівники

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Місячник родинного виховання

«Я РОДОМ, ДЕ БАТЬКІВСЬКА ХАТА, Я РОДОМ, ДЕ СПІВ СОЛОВ’Я»

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Свято зустрічі весни  05.03 Вчитель біології
2. Конкурс «Нумо, дівчата» для 7-8 класів та 9-11 класів. 07.03 Класні керівники
3. Літературний  Шевченківський  вечір. 12.03 Вчителі української мови
4. Виставка малюнків за творами великого  українського кобзаря, читання  поезії                   Т. Г. Шевченка

Бібліотечна виставка «Шевченко в творах, картинах»

Протягом місяця Вчитель образотворчого мистецтва

Бібліотекар

5. Шкільний конкурс «Збережемо первоцвіти!» Протягом місяця ЗДВР, керівник екологічного гуртка
6. Скласти план роботи на весняні канікули (за окремим планом) До 23.03 Педагоги-організатори
7. Виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я» 16.03 Вчитель ОБЖ
8. Екологічний захід «Вода основа життя» 19.03 Керівник екологічного гуртка
9. 24.03-Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз.  Тематична лінійка до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. 19.03 Класні керівники
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ.СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Аналіз  стану  відвідування  школи  учнями,  схильними  до  правопорушень. Протягом місяця Голова  ради профілактики правопорушень
2. Бесіда  за круглим  столом з запрошенням спеціалістів «Запитання  та  відповіді  про ВІЛ  інфекцію  та СНІД». Протягом місяця УС, ЗДВР
3.

Засідання  Ради  профілактики.

Протягом місяця Рада  профілактики
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Змагання  з  настільного  тенісу Весняні канікули Учитель   фізкультури
2. Бесіди з б.ж «Як поводитись у випадку нападу вуличного грабіжника» Протягом

місяця

Класні керівники
3. Бесіда з охор. життя- «Техніка безпеки на весняні канікули»

 

Протягом

місяця

Класні керівники
4. 24.03-Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз.  Тематична лінійка до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз Протягом

місяця

Медична сестра
 

ІV.  РОБОТА  З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Участь у шкільному конкурсі знавців творів Т. Шевченка Протягом року Вчителі української мови та літератури
2 Участь у конкурсі «Молодь обирає здоров’я» Протягом

року

Вчитель ОБЖ
 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ 

1. Звіт  мерів класів  про  стан  збереження  шкільного майна. 05.03 Класні  керівники
2.

Огляд  класних  куточків.

Протягом місяця Педагоги-організатори
3. Проведення тематичних лінійок Кожного

понеділка

Черговий клас
4. Випуск шкільної стінної газети «Школяр» Кожного

місяця

Міністерство інформації
 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК,  БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Батьківський лекторій на тему: « Виховання дитини в сім’ї» протягом  місяця Адміністрація НВК
 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

1. Упорядкування  пришкільної  території,  насадження  дерев  та  квітів. Протягом місяця Вчителі біології та трудового навчання,  класні керівники
2. Виховні  заходи  по  профорієнтації учнів 9-го , 11-го класів. Тестування. Анкетування. Аналіз та обробка результатів. Протягом місяця Класні керівники

Психолог

3. Проект «Професії випускників нашої школи» лютий-березень Класні керівники

9-11 класів

4. Свято зустрічі весни  05.03 Вчитель біології
5. Екологічний захід «Вода основа життя» Протягом місяця Керівник гуртка

КВІТЕНЬ

 Місячник екологічного виховання

«ЗІГРІЙМО ЗЕМЛЮ КРАСОЮ Й ЛЮБОВ’Ю,

ДЛЯ НАШИХ НАЩАДКІВ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕМО»

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. 01.04 –День зустрічі птахів.

Тематична лінійка  «Міжнародний день птахів»

02.04 Вчитель біології
2. 01.04 – День сміху.

Конкурс гумористичних стінгазет.

10.04 УС, педагоги- організатори
3  02.04 – Міжнародний день дитячої книги.  

Тематична виставка: «Книжкові імена»

02.04 УС, бібліотекар
4. 07.04 – Всесвітній день здоро’я.

Години спілкування «Всесвітній день здоров’я»

Спортивні змагання

10.04 Класні керівники, вчитель фізкультури
5. 11.04 – Міжнародний день визволення вязнів фашистських концтаборів.

Години спілкування «Міжнародний день визволення в’язнів концтаборів»

11.04 Вчитель історії
6. 12.04 – Всесвітній день авіації та космонавтики. Тематична лінійка «День космонавтики» 12.04 Класні керівники
7. Конференція «Політ людини в космос» для 9-11класів 12.04 Вчитель фізики
8. 16.04  – День довкіля.

Тематична лінійка «День довкілля»

16.04 Вчитель природознавства
9. Акція «Пам’ятник» (наведення порядку біля пам’ятних знаків села) Протягом тижня Вчитель трудового навчання
10. 20.04 – День навколишнього середовища. День науки.

Тематична лінійка «День навколишнього середовища»

20.04 Класниі керівники
11. 22.04 – День Землі.

Години спілкування «День Землі»

23.04
12. Свято «Великдень»

 

12.04 Класовод 2 класу
13. 26.04 –День Чорнобильської трагедії.

Тематична лінійка «День Чорнобильської трагедії»

26.04 Педагоги- організатори
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ.

1. Виставка  літератури  з  питань  правового  виховання. Протягом місяця Бібліотекар
2. Бесіда  працівників  силових структур  з  учнями,  які  стоять  на  внутрішкільному  обліку. Протягом місяця ЗДВР
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Бесіда  з  учнями  5-8  класів  «Дорожньо-транспортні  пригоди  та  причини  їх  виникнення». Протягом місяця Класні керівники
2. 07.04 – Всесвітній день здоров’я.

Тематична лінійка  «Всесвітній день здоров’я»

Класні керівники
3. Спортивні змагання з ігрових видів спорту. 12.04 Вчитель фізкультури
4. Круглий стіл  «Роль  батьківського  та  педагогічного  колективу  у  формуванні  культури  та  здорового  способу  життя  дитини». Протягом

місяця

Класні керівники
5. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Безпечне поводження з вогнем» Протягом

місяця

Класні керівники
6. Бесіди з б.ж «Увага! Обірваний дріт електроструму» Протягом

місяця

Класні керівники
 

ІV.    РОБОТА  З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Виставки  великодніх писанок  та  вишиванок «Дитинства пісня Великодня». Квітень Вчитель трудового

навчання

2. Фотовиставка «Ними пишається наша школа» (фотографії про участь  обдарованих дітей в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, МАМ.) Протягом року Адміністрація
 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ 

1. Звіт  мерів класів  про  стан  роботи класного самоврядування 04.04 Класні  керівники

бібліотекар

2. Проведення тематичних лінійок Кожного

понеділка

Міністерство інформації

Черговий клас

3.

Звітні  збори  мерів 7-11 класів. «Про виконання доручень в класах».

17.04 Педагоги-організатори, УС
4.

Операція  «Зовнішній  вигляд».  Підведення  підсумків  операції  та  висвітлення  її

 результатів.

18.04 Класні керівники
 

VІІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

1. 01.04 –День зустрічі птахів.

Тематична лінійка  «Міжнародний день птахів»

02.04 Вчитель біології
2. 20.04 – День навколишнього середовища. День науки.

Тематична лінійка «День навколишнього середовища»

20.04 Класний керівник
3. 22.04 – День Землі.

Години спілкування «День Землі»

23.04 Класні керівники
4. 26.04 –День Чорнобильської трагедії.

Тематична лінійка «День Чорнобильської трагедії»

26.04 Педагоги- організатори
5. Виховні  заходи  по  класах  «Сумні дзвони Чорнобиля» 26.04 Класні керівники

 

 

Т Р А В Е Н Ь

Місячник військово-патріотичного виховання

«Я-ПАТРІОТ БАТЬКІВЩИНИ»

Всеукраїнський  місячник «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ – СПІЛЬНА ТУРБОТА»

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИ ТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1.  Тематична лінійка пам’яті жертв тоталітарних режимів. 07.05 УС
2. Виховна година : «Історія і трагедії Бабиного  яру 07.05 Класні керівники
3. Лінійка пам’яті «Україна у Другій світовій війні» 08.05 Вчитель історії
4.. Акція «Милосердя» (Допомога ветеранам  та воїнам АТО ) Протягом місяця Класні керівники
5. Конкурс малюнків «В світі все починається з мами» 7.05 Вчителі образотворчого мистецтва
6. Бесіда з учнями 1-5 класів «Птахи  та охорона природи» 07.05 Вчитель біології
7. 11.05 – День Матері (ІІ неділя травня).

Музична композиція  «Квіти України»

15.05 Класовод 4 класу
8. Години спілкування «Матері вклонимось низько, бо вона свята» Протягом тижня Класні керівники
9. 12.05 – День екологічної освіти

Години спілкування «День екологічної освіти»

14.05 Вчитель екології
10. Військово-патріотична гра «Козацькі забави» 20.05 ЗДВР, педагоги- організатори
11. Міжнародний День сімї

Виховні години, години спілкування

15.05 Класні керівники
12. 18.05 – Міжнародний день музеїв    

Години спілкування до Міжнародного дня музеїв

18.05 Класниі керівники
13. Екскурсії до районного музею Протягом тижня Класні керівники
14. 19.05 – День Європи.

Години спілкування до Дня Європи

21.05 Класні керівники
15. Конференція «Європейська співдружність» для 8-11класів. 21.05 Вчителі англійської  мови
16. 24.05 – День словянської писемності та культури.  

Тематична лінійка  «День слов’янської писемності і культури»

24.05 Класні керівники
17. 27.05 – День миротворців ООН.

Години спілкування до Дня миротворців ООН.

25.05 Класні керівнии
18. 25.05 – Свято Останнього Дзвоника.

 

Педагог-організатор
 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ.СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ.

1. Профорієнтаційна  робота  з  учнями-випускниками,  схильними  до  правопорушень  (бесіди,  анкетування,  тестування). Протягом місяця Кл. керівники

9-го,  11-го класів

2.

Тренінг «Я обираю своє майбутнє»

11.05 Класні керівники
3.

Підведення підсумків діагностики « Рівень вихованості учнів». Порівняльна характеристика.

21.05 Психолог
4.

Засідання  Ради  профілактики правопорушень.

18.05 Рада  профілактики
 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ.

1. Лекторій  “Ти  і  твоє  здоров’я”. Бесіда  з  учнями  1-11  класів про  небезпеку  купання  у  забруднених  водоймах. Протягом тижня Класні керівники
2. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Техніка безпеки під час користування електроприладами  та техзасобами». Протягом

місяця

Класні керівники
3. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Правила безпеки під час купання» Протягом

місяця

Класні керівники
4. Бесіди з безпеки життєдіяльності «Дотримання правил техніки безпеки під час літніх канікул» Протягом

місяця

Класні керівники
 

ІV.  РОБОТА  З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Участь  у конкурсі «І слово, і пісня, тобі матусю» травень Вчитель музмистецтва
2. Участь  у конкурсі малюнка  «В світі усе починається з мами» травень Вчитель образотворчого мистецтва
3. Участь в «Козацьких забавах» травень Вчитель фізкультури
 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Підведення  підсумків  роботи  класних  колективів  протягом  навчального  року.

Визначення  переможців  в  номінаціях  «Зразковий  клас»,    «Найкращий  черговий  клас».

25.05  

Кабінет міністрів

2. Підведення підсумків рейтингу «Кращий клас за тиждень» та «Кращий клас за місяць». Кожної

п’ятниці

Президент та прем’єр – міністр
3.

Звітні  збори  мерів 7-11 класів.  «Про  виконання доручень в класах».

08.05 Педагоги-організатори.

Кабінет міністрів

4. Випуск шкільної стінної газети «Школяр» Кожної

п’ятниці

Міністерство інформації
5.

Операція  „Зовнішній  вигляд”.  Підведення  підсумків  операції  та  висвітлення  її       результатів.

Протягом

місяця

Класні  керівники
6. Звіт  мерів класів  про  роботу учнівського самоврядування за  рік. 07.05 Класні  керівники
 

VІ. РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК,  БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Виступ на батьківських зборах про вимоги до користування підручниками, про культуру читання.

Бесіда  «Шкільний підручник – один з основних елементів навчально-виховного процесу школи»

 

 

Протягом

місяця

 

 

 

Бібліотекар

2. Відкриті  виховні  години  для  батьків,  присвячені  Дню  Матері. Протягом

місяця

 

Класні керівники

3. Загальношкільні батьківські збори Протягом місяця Адміністрація НВК

 

VІІ.  ЗАХОДИ  З  ЕКОЛОГІЧНОГО,  ПРИРОДООХОРОННОГО, ТРУДОВОГО  ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
1. Генеральне  прибирання  території  школи.

Підготовка  до  кінця  навчального  року.

21.05 Вчитель трудвого навчання
2. 10.05 – Міжнародний день перелітних птахів.

Тематична лінійка до Міжнародного дня перелітних птахів

10.05  

Класний керівник 8 класу

3. Бесіда з учнями 1-5 класів «Птахи  та охорона природи» 10.05 Вчитель біології
4. 12.05 – День екологічної освіти

Тематична лінійка  «День екологічної освіти»

12.05  

Класний керівник 5 класу

5. Конференція «Екологія в житті людини» 12.05 Вчитель екології

ЧЕРВЕНЬ

 

З м і с т

Дата

Відповідальні

 

І.  ОСНОВНІ  ВИХОВНІ  ЗАХОДИТА  ПІЗНАВАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

1. 01.06 – Міжнародний день захисту дітей  червень Класні керівники

1-4 класів

2. Конкурс  малюнків  на  асфальті  “Хай  буде  мир  на  всій  землі!”  (До  Дня  захисту  дітей). 01.06 Класні керівники

1-4 класів

3. Випускний  вечір у  школі. Класний керівник

11 класу

 

ІІ.  ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ  ТА  ПРОФІЛАКТИЧНА  РОБОТА  З  УЧНЯМИ. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  УЧНІВ

1. Акція  милосердя.

Допомога  дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах (до  Дня  захисту  дітей).

 

01.06

Класні керівники

 

 

ІІІ.  СПОРТИВНО-МАСОВІ  ЗАХОДИ.  ЗАХОДИ  З  ОХОРОНИ  ЖИТТЯ  ТА  ЗДОРОВЯ  УЧНІВ

1. Першість  школи  з  міні-футболу,  присвячена  Дню  захисту  дітей. 01.06 Вчитель фізкультури
2. Організація  оздоровлення  учнів  школи  влітку. червень-серпень Адміністрація  НВК
 

ІV.  ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА  З  ОБДАРОВАНИМИ  ДІТЬМИ

1. Підготовка  учнів  11-х  класів  до  випускного  вечора До 10.06 Класний керівник

11 класу

 

V.  РОБОТА  З  АКТИВОМ  ШКІЛЬНОЇ  ДИТЯЧОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  РЕСПУБЛІКА ШКІД

1. Планування  роботи  активу  школи  на  наступний  навчальний  рік. 02.06-17.06 Педагоги-організатори
2.

Оформлення  літопису  НВК.

до  20.06 УС
 

VІ.  РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ  НВК,  БАТЬКІВСЬКОЮ  ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Засідання  загальношкільного батьківського  комітету

“Про підсумки  спільної  роботи  сім’ї  та  школи  щодо  організації та здійснення  виховного  процесу”.

 

Класні керівники 1-4 класів

Голова батьківського комітету

Адміністрація  НВК

 

 

 

Розділ 5. Планування роботи дошкільного відділення

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Інформаційне забезпечення
 

1. МЕТОДИЧНА   РОБОТА   З   КАДРАМИ

1.1. Підвищення педагогічної майстерності
Реалізація засад та змісту Базового компоненту дошкільної освіти та Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Протягом року ЗДВР Інформаційний матеріал
 1.2. Педагогічні години
   «Інновації – ефективний спосіб підготувати дітей до шкільного навчання» 15.09.2017 ЗДВР, вихователі План, інформаційний

матеріал

 «Розвиток духовної культури дошкільнят: засоби та форми взаємодії» 2.10.2017 вихователі Інформаційно- практичний матеріал
 «Формування громадянської компетентності дошкільників шляхом ознайомлення з фольклором» 17.11.2017 Музичний керівник, вихователі Методичні рекомендації, пам’ятки
 «Засоби логіко-емоційної виразності в мовленні педагога: мовні такти і паузи» 15.12.2017 ЗДВР Інформаційно- практичний матеріал
 «Інтерактивна взаємодія педагога та дітей – успішний комунікативний розвиток» 22.01.2018 ЗДВР План, інформаційний матеріал
   «Традиційні методи чи інноваційні технології – успішний комунікативний розвиток» 23.03.2018 ЗДВР, вихователі Інформаційно- практичний матеріал
Ділова гра «Розвиваємо естетику через прогулянки в довкіллі» 20.04.2018 Музичний керівник, вихователі Інформаційно- практичний матеріал
Методичний діалог «Формування здоровязбережувальної компетентності дошкільнят» 18.05.2018 Вихователі Інформаційно- практичний матеріал
 1.3. Консультації
    Креативні підходи до створення розвивального середовища

  Логіко-математичний розвиток дітей засобами технології інтегрованих дидактичних модулів

  Дидактичні ігри засіб всебічного розвитку дитини

Згідно з планом педгодин

(один раз на місяць)

ЗДВР, вихователі. Інформаційний матеріал,

Методично- практичні рекомендації

2.1.1 Самоосвіта
  Обговорення новинок педагогічної літератури  «Дошкільне виховання» кожного місяця ЗДВР, вихователі
Огляд фахових періодичних видань кожного місяця ЗДВР, вихователі
  Робота з питанням по самоосвіті

Звіт за проведену роботу по самоосвіті педагогів.

Щотижня

Травень

ЗДВР, вихователі Інформаційно- практичний матеріал
2.1.2 Педагогічні ради
  Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу дошкільного відділення «Веселка» у 2017-2018 н.р.

Ознайомлення з річним планом роботи дошкільного відділення.

Роль культурної спадщини нашого народу в духовно-моральному розвитку дошкільників

Комунікативне  мовлення дошкільнят – шляхи формування мовленнєвого етикету»

Життєва компетентність дошкільників та її розвиток у 2017-2018 н.р.

 

ЗДВР

 

План

2.1.3 Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
  Провести атестацію педагогів:

Цигиль – Жидик О.Й.

Жовтень – березень Члени атестаційної комісії Заяви,

План – графік

  Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються Жовтень – квітень Члени атестаційної комісії Довідки
 

 

2.ВИВЧЕННЯ   СТАНУ   ОРГАНІЗАЦІЇ   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   ДІТЕЙ
2.1. Комплексне вивчення
  «Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку (5-й рік життя)» (група «Віночок») 02-06.04.2018 ЗДВР Довідка
2.2. Тематичне вивчення
      «Формування соціально-моральної компетентності через ознайомлення з фольклором»

  «Розвиток комунікативного мовлення дошкільнят»

06-10.11. 2017

09-12.02.2018

ЗДВР

 

Довідка до

педради

2.3. Моніторинг
  Вивчення досягнень дітей:

  Мовленнєва компетентність

  Соціально-моральна компетентність

  За освітніми лініями

Вивчення рівня обізнаності колективу:

  Рівень володіння ІКТ

  Здійснення інноваційної діяльності

 

Згідно з графіком ЗДВР Довідки

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА   РОБОТА
3.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою
  Співпраця дошкільного відділення і школи До 01.09.2017 Адміністрація НВК
  Узагальнення даних про облік дітей старшого  дошкільного віку села

  Провести моніторингове дослідження зайнятості дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою.

  Забезпечити 100% охоплення дітей старшого дошкільного віку через відвідування дошкільного відділення.

До 11.09.2017

 

Серпень

ЗДВР

 

Вихователі

Банк даних

 

Аналітичний звіт

3.2. План роботи з батьками
  Забезпечити виконання перспективного плану роботи з батьками  «НВК – батьки – діти» (додаток) До 11.09.2017 ЗДВР Перспективний план  роботи з батьками
Порадник для батьків «На порозі школи» (батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку) Жовтень 2017 Вихователі Інформаційно-практичний матеріал
Групові батьківські збори (додаток)

 

Згідно з планом ЗДВР, вихователі

 

Протоколи батьківських зборів
Музичні свята  (план додається)

«Осінь в гості завітала»

«Іде Святий Миколай»

«Свято мами»

«Прощавай, садок дитячий!»

 

Жовтень 2017

Грудень  2017

Березень 2018

Травень 2018

Музичний керівник  

Сценарії,

конспекти свят

Взаємодія з родинами вихованців:

  День відкритих дверей. «Садок і родина- сім`я єдина»

 

 

  Свято «Веселі естафети»

 

1 раз на півроку (листопад

 

травень

 

 

 

Вихователі

 

Вихователі

 

 

 

Заходи, запрошення

План проведення, (заходи, конспект)

4. РОБОТА  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ
  Фотовиставка «Я люблю свою країну» Жовтень Вихователі вікових груп План проведення, аналітичний звіт
Конкурс «Розвивальне середовище дошкільного закладу» До 20.09.2017 Вихователі Довідка
Конкурс на кращу методичну розробку До 02.04.2018 Вихователі Положення, довідка
Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування фрагментів організованої життєдіяльності дітей з подальшим обговоренням. 1 раз на місяць Вихователі Індивідуальні плани, план графік взаємовідвідувань
Тиждень ОБЖД  «Червона хвиля» Травень 2018 Вихователі Заходи. Аналітичний   звіт
Методичний порадник «Ефективна діалогова взаємодія педагога з дошкільниками» Березень ЗДВР Інформаційно-практичний матеріал
Створити на території дошкільного відділу куточок емоційного розвантаження «Острівець настрою» До 03.05.2018 Вихователі Інформаційно-практичний матеріал

 

 

 

 

 

Розділ 6. Робота з батьтками

 

Завдання:

 

– налагодити тісний зв’язок навчального комплексу з батьками;

– активізувати роботу батьківського комітету школи;

– розробка та впровадження єдиних вимог до учнів у школі та сім’ї;

– надання допомоги батькам в коригуванні виховання в сім’ях окремих учнів;

– аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей;

– пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків;

– впровадження нових форм роботи з сім’єю.

 

 1. Заходи спільної роботи НВК з батьками.

 

Термін Заходи Відповідальні Відмітка про виконання
Вересень Провести консультації для батьків першокласників та новоприбулих учнів. Василів З. Б.,

Практичний психолог

Провести вибори батьківського комітету . Класні керівники  
Обрати батьківські комітети в класах, делегувати представників від класів до Ради НВК Класні керівники  
Провести батьківські збори “Завдання школи у новому навчальному році”. Ознайомлення батьків із змістом нових предметів, зі Статутом НВК та шкільними традиціями. Адміністрація НВК

Класні керівники

 
Засідання Ради школи. Засідання батьківського комітету. Формування батьківського активу. Координаційний план роботи Директор НВК,

ЗДВР

 
Жовтень Співбесіди з батьками учнів, що мають труднощі у навчанні та схильних до девіантної поведінки Класні керівники ,

Практичний психолог

 
Консультації з батьками обдарованих дітей. Коригування індивідуальних програм розвитку здібностей. Практичний психолог  
Санітарно-гігієнічні бесіди для батьків Медична сестра  
Провести семінар для батьків учнів 5-го класу “Як допомагати дітям добре вчитися?” кл.керівник 5 класу  
Попереджувально-профілактичні заходи «Сім’я» Класні  керівники  
Листопад Батьківські збори «Гармонізація родинного та шкільного виховання» Адміністрація НВК

Класні керівники

 
Індивідуальні бесіди з батьками з морально-етичних питань «Розмова наодинці» Практичний психолог  
Благодійна акція-вшанування людей похилого віку «Зморшки моєї бабусі»  Класні керівники  
Індивідуальні бесіди з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах. Анкетування «Чи хороші ви батьки?» Практичний психолог

Класні керівники

 
Грудень Індивідуальні бесіди з питань запобігання неуспішності, пропусків уроків, попередження шкідливих звичок Адміністрація НВК

Класні керівники

 
Січень Засідання Ради школи. Господарські питання. Директор НВК
Профорієнтаційні співбесіди з батьками випускників. Робота з батьківським комітетом. Практичний психолог
Конкурс плакатів «Родовідне дерево» Вчитель образотворчого мистецтва
Лютий Консультаційні бесіди для батьків з правових питань «Сім’я в правовому полі» Баховська І. Й.
Індивідуальні бесіди з питань запобігання неуспішності, пропусків уроків, запобігання шкідливим звичкам. Класні керівники, директор НВК
Робота з батьківським комітетом в класах. Класні керівники
Березень Провести батьківські збори в 9 –11 класах “ Як допомогти дитині вибрати професію?” Кл. кер. 9 – 11 кл.,

Практичний психолог

Індивідуальні бесіди з батьками учнів, схильних до агресії Практичний психолог
Квітень Засідання Ради школи. Господарські питання. Підтримка обдарованих дітей. Директор НВК,

практичний психолог

Провести спортивне свято “Тато, мама, я – спортивна сім’я” Грицак М. І.
Провести День відкритих дверей «Школа і сім’я – разом» Директор НВК
 

Травень

Провести батьківські збори “Організація літнього відпочинку дітей”. Адміністрація НВК
Провести “Свято матері”. Герасим М. М.
Провести бесіди з батьками першокласників” Рік перший – впорались!” Кл.керівник 1 класу
Попереджувально-профілактичні заходи «Сім’я» Класні керівники

1-11кл.

Протягом року Залучати батьків до ведення навчально-виховної роботи в класах. Класні керівники,
Організувати постійно діючий консультаційний пункт для батьків Практичний психолог.

ЗД з ВР

Практикувати винесення подяк батькам за гарне виховання в сім”ї. Адміністрація

Класні керівники

Проводити попереджувально-профілактичні заходи «Сім’я»,  «Рейд Урок» /відвідування учнів, що потребують особливої уваги, вдома /. Класні керівники
Виявити батьків, які негативно впливають на дітей, не виконують своїх батьківських обов’язків. Надавати педагогічну допомогу. Класні керівники

 

Зміцнювати зв’язки учителів-предметників із батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають в навчанні, з метою надання їм методичних консультацій Класні керівники
Проводити концерти художньої самодіяльності, свята для батьків Класні керівники,  педагоги-організатори
Опрацювання оперативної інформації, отриманої на батьківських зборах про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу Адміністрація  НВК
Проведення індивідуальних бесід з питань запобігання неуспішності, пропусків уроків без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам. Класні керівники
Забезпечити соціально-психологічну індивідуальну допомогу дезадаптованим дітям та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах ЗД з ВР

 

 1. Заходи спільної роботи НВК, батьківського комітету й учнівського самоврядування

 

Захід Відповідальний Відмітка про виконання
Серпень-вересень
Підготовка готовності НВК до нового навчального року Батьківський комітет, адміністрація
Підготовка й проведення Свята першого дзвоника Адміністрація, батьківський комітет, культмасовий сектор
Перевірка забезпеченості учнів шкільною формою Батьківський комітет, адміністрація, центр дисципліни та порядку
Рейд з перевірки забезпеченості учнів підручниками Батьківський комітет, навчальний центр, адміністрація
Організація та впорядкування системи обліку дітей шкільного віку Батьківський комітет, адміністрація
Благоустрій території НВК Батьківський комітет, адміністрація
Жовтень
Підготовка та святкування Дня вчителя Батьківський комітет, культмасовий центр
Виставка робіт із природничих матеріалів Культмасовий сектор
Рейд-огляд матеріально-побутових умов сиріт і дітей, які знаходяться під опікою держави Батьківський комітет, адміністрація
Спортивне родинне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» Батьківський комітет, спортивний сектор, учителі фізкультури
Двомісячник благоустрою території НВК Батьківський комітет, побутовий сектор, адміністрація
Участь у підготовці та проведенні свята «Міс Золота осінь» Батьківський комітет, адміністрація, культмасовий сектор
Листопад
Батьківські збори НВК Адміністрація, батьківський комітет
Перевірка роботи їдальні НВК Батьківський комітет, адміністрація, побутовий сектор
Підсумки шкільних олімпіад Навчальний сектор, адміністрація, батьківський комітет
Тиждень пам’яті, присвячений жертвам Голодомору Адміністрація, батьківський комітет
Грудень
Рейд за дотриманням учнями «Єдиних вимог до учнів НВК» Сектор дисципліни й порядку, батьківський комітет, адміністрація
Підготовка та проведення свята «Нумо, хлопці!» Культмасовий сектор, батьківський комітет, адміністрація
Підготовка та проведення новорічних свят, випуск газети до Нового року Культмасовий сектор, прес-центр, батьківський комітет, адміністрація
Огляд навчальних кабінетів Адміністрація, батьківський комітет
Проведення «круглого столу» «Профілактика надмірного захоплення учнів комп’ютерними й азартними іграми» Батьківський комітет, адміністрація
Рейд з перевірки зовнішнього вигляду учнів Сектор дисципліни та порядку, батьківський комітет, адміністрація
Загальношкільні батьківські збори Адміністрація, батьківський комітет
Аналіз роботи з учнями, які потребують особливої уваги Адміністрація, сектор дисципліни та порядку, батьківський комітет
Підготовка та проведення зустрічі з випускниками школи минулих років Адміністрація, батьківський комітет, культмасовий сектор
Проведення свята «День відмінників» Батьківський комітет, навчальний сектор, адміністрація
Конкурсна програма до Дня захисника Вітчизни Батьківський комітет, культмасовий сектор, спортивний сектор, адміністрація
Проведення правового місячника Адміністрація
Березень
Декада «Шевченківський березень» Навчальний сектор, адміністрація, батьківський комітет
Підготовка й проведення свята 8 Березня, конкурсної програми «Нумо, дівчата!» Батьківський комітет, учнівська комісія, адміністрація
Допомога у профорієнтаційній роботі з учнями Батьківський комітет, навчальний сектор, адміністрація
Проведення бесід із превентивної освіти Батьківський комітет
Перевірка стану збереження майна Батьківський комітет, побутовий сектор, адміністрація
Квітень
Контроль за зовнішнім виглядом учнів Сектор дисципліни та порядку, батьківський комітет
Місячник благоустрою території НВК Батьківський комітет, побутовий сектор, адміністрація
Проведення весняних свят, конкурсів Батьківський комітет, учнівська рада, адміністрація
Травень
Аналіз виконання річного плану Батьківський комітет, адміністрація, учнівська рада
Свято останнього дзвоника Батьківський комітет, адміністрація, культмасовий сектор
Літнє оздоровлення учнів Батьківський комітет, адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Розвиток навчально-матеріальної бази НВК. Фінансово-господарська діяльність.

 

Кожного місяця:

 • профогляд і заміна електроламп;
 • передача показань лічильників тепла, води, енергії;
 • придбання інвентарю, обладнання.

 

№ з/п Заходи Терміни Відповідальний Відмітка про вико­нання
1. Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготов­ки до нового навчального року: кабінетів, рекреацій, інших приміщень червень Комісія з під­готовки НВК до нового навчального року.
2. Здійснити комплекс заходів з підготовки НВК до робо­ти в зимових умовах жовтень Завгосп
3. Провести ревізію опалю­вальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до нав­чального року. Червень – жовтень Завгосп
4. Перевірити збереження по­повнення та використання бібліотечного фонду:

•   комплектування та за­безпечення учнів підруч­никами й навчальними посібниками;

•   стан збереження підручників;

•   комплектування біб­ліотечного фонду необхідною навчальною, навчально-методичною, художньою літературою

вересень Бібліотекар
5. Поповнити матеріальну базу шкільних майстерень, про­вести поточний ремонт червень Завідувач майстернею
6. Поповнити кабінети навчально-методич­ною літературою, періоди­кою, ТЗН Протягом року Директор НВК, завгосп
7. Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспор­тизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностей жовтень Директор НВК, завгосп
8. Скласти акти на проведені ремонтні роботи та госпо­дарчі роботи за позабюджет­ні та благодійні кошти серпень Завгосп
9. Проводити огляд стану та збереженості шкільного майна, інвентарю, обладнан­ня в кабінетах Протягом року Завгосп
10. Провести благоустрій приш­кільної ділянки. Організувати догляд за зеленими насад­женнями в літній період Червень – вересень Завгосп
11. Контролювати показники водомірного лічильника, тепломірного лічильника, електролічильників. Входити в ліміти з енергоносіїв Протягом року Завгосп
12. Придбання миючих засобів, інвентарю, спецодягу Протягом року Директор НВК
13. Організація роботи щодо залучення позабюджетних коштів Протягом року Директор НВК
14. Підбиття підсумків ро­боти НВК зі зміцнення матеріальної бази та гос­подарської діяльності за нав­чальний рік Директор НВК

 

 

Підготовка НВК до роботи в осінньо-зимовий період та забезпе­чення збереження тепла, електроенергії та водоресурсів

 

Заходи Терміни Відпові­дальні Відмітка про вико­нання
Огляд віконних рам, кватирок,  дверей липень-жовтень Завгосп
Утеплення класних кімнат, коридорів, місць загального ко­ристування жовтень Завгосп
Профілактичний контроль маномет­рів, лічильників червень Завгосп
Забезпечення здачі системи опалення на гідравлічне випробовування червень-серпень Завгосп
Фарбування, утеплення труб серпень Завгосп
Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах 1 раз на місяць Завгосп
Маркування електровимикачів серпень Завгосп
Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у заходах з енер­гозбереження 1 раз на місяць Директор НВК
Перевірка функціонування водоміру вересень Завгосп
Проведення зварювання водопоста­чальних труб (за потребою) серпень Завгосп
Закриття кранів системи зливу унітазів Постійно, після перерви. Завгосп
Придбання лопат, грабель для очищення території вересень Директор НВК
Заготівля піску, тирси для посипання тротуарів жовтень Завгосп
Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання вересень Директор НВК
Проведення роз’яснювальних бесід і учнями про збереження тепла, електроенергії, води постійно Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації НВК

 

Основні завдання:

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям;
 • підвищення рівня професійної майстерності учителя;
 • створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації;
 • виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі, перевірок РВО;
 • удосконалення    НВП,    впровадження    інноваційних    засобів навчання.

 

 

 1. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний, терміни Виконання
1. Вести картотеку контролю за вико­нанням прийнятих рішень директор
2. На нарадах при директорові заслу­ховувати відповідальних про вико­нання прийнятих рішень директор
3. Підводити підсумки роботи НВК за семестр та за рік з кожного розді­лу річного плану відповідальні
4. Проаналізувати виконання річного плану роботи нвк та спланувати заходи щодо реалізації зауважень та пропозицій Дирекція

 

 1. Контроль за веденням документації

 

з/п

Види документації

 

 

Відповідальний Контроль Відмітка про виконання
І семестр ІІ семестр
1. Навчальні плани Директор НВК 09
2. Календарне планування ЗД з НВР 09 01
3. Плани виховної роботи ЗД з ВР 09 01
4. Зошити:

з мови

з математики,

географії

інформатики

фізики

ЗД з НВР  

12

12

 

12

 

 

04

02

01

 

02

5. Протоколи ШМО, нарад Директор НВК 01
6. Класні журнали: ЗД з НВР
1-8, 10 кл. 10, 12 01,03,05
9, 11 кл. 1 раз на місяць
7. Інші журнали ЗД з НВР 09 04
8. Щоденники учнів ЗД з НВР 12 05
9. Книги наказів Директор НВК 12 06
10. Атестаційні матеріали Директор НВК 12 04
11. Книги внутрішкільного контролю Директор НВК 12 03
12 Документація з ОП та ТБ Директор НВК 12 03
13 Протоколи батьківських зборів Директор НВК 12 04
14 Алфавітна книга Директор НВК 09 06
15 Особові справи вчителів та учнів Директор НВК 09 06
16 Контрольно-візитаційна книга Директор НВК 06
17 Інвентарна книга бібл. фонду Директор НВК 10
18 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Директор НВК 12 06
19 Поурочні плани ЗД з НВР 10, 12 02,04
20 Номенклатура справ Директор НВК 01
21 Статистичні звіти ЗД з НВР 09 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів.

 

№ з/п Зміст роботи Терміни Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1. Провести діагностику вихованості учнів вересень ЗД з ВР
2. Тематичний контроль «Попередження травматизму та правопорушень серед учнів» постійно ЗД з ВР
3. Контроль за відвідуванням школи учнями 1—11-х класів та учнями, схиль­ними до девіантної поведінки постійно ЗД з ВР

Класні керівники

4. Контроль відвідування батьками загальношкільних та класних бать­ківських зборів постійно ЗД з ВР

Класні керівники

5. Скласти та затвердити графік те­матичних оцінювань учнів на І та II семестри На початок семестру ЗД з НВР
6. Провести зрізи навчальних досягнень в 4, 9, 11  класах з основних предметів варіативної частини В кінці семестру ЗД з НВР

Вчителі-предметники

7 . Перевірити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державних програм Кінець року ЗД з НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 9. Очікувані результати

 

 1. Покращення навчальних досягнень учнів.
 2. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
 3. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, і спортзалу.
 5. Підвищення результативності вивчення окремих предметів.
 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи техперсоналу.